Antiidiotyyppinen vasta-aine

ihmisen MG

Id-anti-Id-vuorovaikutukset voivat käynnistää autoimmuunivasteen, mutta ne voivat myös alentaa tällaista vastetta. Vastauksena tietyille ligandeille ja anti-idiotyyppisille vasta-aineille idiotyyppinen verkosto voi johtaa anti-AChR-vasta-aineiden tuotantoon ja Τ-solujen stimulaatioon (Jerne, 1974). Verkoston suojaavaan rooliin kuuluu autoimmuunivasteen alasäätö ja siten taudin tukahduttaminen antiidiotyyppisillä vasta-aineilla tai Τ-soluilla (Shoenfeld, 1990; Cohen, 1991). Idioottityyppisten ja antiidiottityyppisten vasta-aineiden, joilla on komplementaariset sitoutumiskohdat, esiintyminen samassa potilaassa osoitettiin MG:ssä, kun Epstein-Barr-muunnos ja sitä seurannut kloonaus paljastivat tällaiset vasta-ainelajit (Lefvert ja Holm, 1987). Nämä kaksi vasta-ainetta olivat molemmat CRI:n kantajia, joten niillä pitäisi olla mahdollisuus osallistua idioottityyppiverkostoon. Molemmat vasta-aineet stimuloivat Τ-soluja erittämään IFN-γ:tä, IL-2:ta ja IL-4:ää, mikä viittaa T-solujen idiotyyppiverkoston olemassaoloon, johon nämä CRI:t osallistuvat.

Idioottityyppisten ja antiidioottityyppisten vasta-aineiden esiintyvyys vaihtelee taudin eri kliinisissä vaiheissa. Vasta-aineiden välillä on usein käänteinen suhde. Johdonmukainen kuvio on havaittavissa taudin kehittymisen ja jatkumisen aikana. Taudin alkuvaiheessa antiidotyyppiset vasta-aineet ovat selvästi vallitsevia, ja 96 prosentilla potilaista, joiden oireet ovat alle kuukauden kestäneet, on antiidotyyppisiä vasta-aineita verrattuna 65 prosenttiin potilaista, joiden tauti on kestänyt yli vuoden. Kahdella potilaalla, jotka sairastuivat MG:hen luuydinsiirron jälkeen ja joita tutkittiin yli vuoden ajan siirron jälkeen, antiidiotyyppisiä vasta-aineita esiintyi korkeina pitoisuuksina kuukausia ennen anti-AChR-vasta-aineiden ilmaantumista. MG:n kliinisten oireiden ilmaantuessa antiidiotyyppisten vasta-aineiden pitoisuus väheni ja anti-AChR-vasta-aineiden pitoisuus lisääntyi (Lefvert, 1988c).

Toinen esimerkki idiotyyppisen dominanssin vaihtumisesta antiidiotyyppiseen dominanssiin on nähtävissä penisillamiinin aiheuttamasta MG:stä toipumisen aikana. Seerumin repertuaari aktiivisen taudin aikana sisältää suuria pitoisuuksia idiotyyppisiä vasta-aineita. Kun penisillamiini lopetetaan, näiden vasta-aineiden pitoisuudet pienenevät samalla kun antiidiotyyppisten vasta-aineiden pitoisuudet kasvavat (Lefvert, 1988b).

Tautia neonataalinen MG esiintyy noin 10 %:lla MG-äitien vastasyntyneistä huolimatta siitä, että kaikilla MG-äitien lapsilla on syntyessään samat tai hieman korkeammat anti-AChR-vasta-aineiden pitoisuudet kuin äidillään. Tämä paradoksi saattaa selittyä lapsen immunologisella reaktiolla. Terveillä vastasyntyneillä siirtyneet äidin vasta-aineet poistuvat nopeasti. Näillä lapsilla on myös osoitettavissa olevia anti-idiotyyppisten vasta-aineiden pitoisuuksia, ja nämä vasta-aineet nousevat usein ensimmäisten elinviikkojen aikana. Vastasyntyneiden MG-tautia sairastavien lasten anti-AChR-vasta-aineiden puoliintumisaika on pidempi eikä antiidiotyyppisiä vasta-aineita esiinny juuri koskaan. Tämä saattaa selittyä vasta-aineiden synteesillä myös lapsessa. Vastasyntyneiden MG:tä sairastavien lasten pitäisi tällöin muodostaa liikaa patogeenisiä anti-AChR-vasta-aineita, kun taas terveillä lapsilla muodostuu anti-idiotyyppisiä vasta-aineita sellaisina pitoisuuksina, että ne riittävät tukahduttamaan ja eliminoimaan idiotyypit (Lefvert ja Österman, 1983; Lefvert, 1988b). Muita tietoja, jotka tukevat aktiivista vasta-ainesynteesiä myös lapsella, on agalaktosyyli-IgG:n korkeampi pitoisuus, joka havaittiin vastasyntyneiden MG:ssä verrattuna terveisiin lapsiin (Pilkinton ym., 1995).

Muita tuloksia, jotka viittaavat id-vasta-anti-id-vuorovaikutuksiin, on saatu tutkimuksista, jotka on tehty MG-potilaiden terveillä sukulaisilla. Monilla ensimmäisen asteen sukulaisilla on alhaiset anti-AChR-vasta-ainepitoisuudet sekä anti-idiotyyppiset vasta-aineet ja häiriintynyt neuromuskulaarinen toiminta, mikä on dokumentoitu yksittäisten kuitujen elektromyografialla. Anti-idiotyyppisten vasta-aineiden ja anti-AChR-vasta-aineiden yhdistelmää esiintyy usein, mutta epänormaalin elektromyografisen rekisteröinnin ja antiidiotyyppisten vasta-aineiden yhdistelmää ei koskaan löydy (Lefvert ym., ), 1985; Lefvert, 1988b).

Nämä tiedot viittaisivat siten siihen, että antiidiotyyppisillä vasta-aineilla on suojaava merkitys taudin kehittymistä vastaan.

Keskusteltaessa Id-anti-Id-vuorovaikutuksista myasteniassa on mielenkiintoista huomata, että idiotyyppisillä ja antiidiotyyppisillä vasta-aineilla stimuloitujen Τ-solujen välillä on eroja sytokiinien erittymismalleissa ja näin ollen oletettavasti myös toiminnallisissa ominaisuuksissa (Yi ja Lefvert, 1994). Idiotyyppireagoivien T-solujen joukossa oli sekä Th1/Th2- että Th0-soluja. Th1-tyypin solujen hallitsevuus oli kuitenkin ilmeistä anti-idiotyyppireagoivien Τ-solujen osalta. T-solujen osajoukkojen toiminnallisten ominaisuuksien perusteella voidaan esittää mielenkiintoinen hypoteesi. Anti-idiotyyppireaktiiviset T-solut saattavat säädellä anti-idiotyyppistä vasta-ainetta erittäviä Β-soluja. Koska nämä antiidiotyyppireaktiiviset T-solut ovat pääasiassa Th1-tyyppisiä, näiden T-solujen ja Β-solujen välisen vuorovaikutuksen pitäisi vähentää Β-solujen säätelyä tai vaikuttaa niihin sytotoksisesti. Tämä anti-idiotyyppisiä vasta-aineita erittävien Β-solujen alasäätely tai tappaminen johtaa anti-AChR-vasta-aineita erittävien Β-solujen ylössäätelyyn ja siten aktiivisempaan tautiin.

Vasta-aineiden tasolla on epäsuoria todisteita siitä, että säätelymekanismilla, kuten anti-idiotyyppisillä vasta-aineilla, on vaikutusta asetyylikoliinireseptorivasta-aineiden ilmentymiseen, ja siitä, että ne ovat osallisina taudin immuunisäätelyssä. Nykyisten tulostemme mukaan muutokset autoantigeenin stimuloimien Τ-solujen toiminnallisissa ominaisuuksissa saattavat olla ylimääräinen tapa, jolla verkostoa säädellään.

Mikä käynnistää autoimmuunivasteen MG:ssä, ei tiedetä. Mikro-organismeja ja muita vieraita antigeenejä on ehdotettu, mutta myös immuunivaste jotakin luonnossa esiintyvää komponenttia vastaan voisi olla mahdollinen aloittava tapahtuma MG:ssä. MG-potilailla on vasta-aineita, jotka reagoivat koliinihemiglutaraatin kanssa ja joissa on AChR:n sisäinen kuva. Kokeellisissa eläimissä autoimmuuni-MG:n sai aikaan immunisointi koliinihemiglutaraatilla, joka oli kytketty kantajaproteiiniin (Souan ja Geffard, 1985). Vasta-aineen muodostuminen luonnollista ligandia, asetyylikoliinia, vastaan saattaa siten saada aikaan autoimmuunivasteen, joka reagoi ristiin ligandin reseptorin kanssa (Eng ja Lefvert, 1988).

Idioottityyppisen verkoston säätelytoiminta MG:ssä on vielä ratkaisematta. CRI:n olemassaolo sekä idioottityyppisissä että antiidioottityyppisissä autovasta-aineissa ja T-soluissa, joita sama CRI stimuloi, takaa laajan kytkeytyvyyden verkoston sisällä. Potilailla tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että antiidiotyyppisten vasta-aineiden tehtävä on ensisijaisesti suojaava taudin ilmenemismuodoilta. Anti-idiotyyppisten vasta-aineiden läsnäolo, jotka kantavat autoantigeenin sisäistä kuvaa ja saattavat sellaisenaan laukaista anti-asetyylikoliinireseptorivasta-aineiden muodostumisen, voisi toisaalta edustaa autoimmunisaatiomekanismia normaalisti esiintyvää ligandia vastaan, mikä lopulta johtaa anti-AChR-immunisaatioon ja autoimmuuniseen MG:hen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.