Relationship OCD (ROCD)

Wypróbuj nasz nowy darmowy program online dla ROCD

Program samopomocy | 16 tygodni | wersja beta | Opracowany przez nasz zespół specjalistów ROCD pod kierownictwem Prof. Guy Doron & Dr. Danny Derby

For help with ROCD and related issues (including COVID 19 related worries)Download our New GG OCD Anxiety & Depression App. Included in GG OCD Anxiety & Depression are journeys for ROCD, Body Image and Self-esteem that are research supported

Mówienie o objawach ROCD (International OCD Foundation)

Relationship Obsessive Compulsive Disorder (ROCD)

David, 32-letni mężczyzna, wchodzi do mojego gabinetu i opisuje swój problem: „Jestem w związku od roku, ale nie mogę przestać myśleć o tym, czy jest to właściwy związek dla mnie. Widzę inne kobiety na ulicy lub na Facebooku i nie mogę przestać myśleć, czy z nimi będę szczęśliwszy? Czy będę w nich bardziej zakochany? Pytam moich przyjaciół, co o tym sądzą. Cały czas sprawdzam, co do niej czuję. Wiem, że kocham mojego partnera, ale muszę sprawdzać i sprawdzać”. Jane, 28-letnia kobieta, będąca w dwuletnim związku, opisuje inną troskę: „Kocham mojego partnera, wiem, że nie mogę bez niego żyć, ale nie mogę przestać myśleć, że nie ma on właściwych proporcji ciała. Wiem, że go kocham i wiem, że te myśli nie są racjonalne, on wygląda dobrze. Nienawidzę siebie za te myśli, nie sądzę, że wygląd jest aż tak ważny, ale po prostu nie mogę wyrzucić tego z głowy. Te myśli po prostu wskakują do mojego umysłu cały czas. Nie mogę już sobie z tym poradzić. To mnie przygnębia i rujnuje nasz związek. Patrzę na innych mężczyzn, pociągają mnie inni mężczyźni, więc czuję, że nie mogę wyjść za niego w takim stanie. Dlaczego zawsze muszę porównywać jego wygląd z wyglądem innych mężczyzn?”.

David i Jane cierpią na to, co powszechnie określa się jako Relationship Obsessive Compulsive Disorder (ROCD) – objawy obsesyjno-kompulsywne, które koncentrują się na związkach intymnych. Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD) jest obezwładniającym zaburzeniem z szeroką gamą tematów obsesyjnych, w tym lęków przed skażeniem, lękiem przed wyrządzeniem krzywdy sobie lub innym oraz skrupulatnością (Abramowitz, McKay & Taylor, 2008). Obsesyjne kompulsywne zaburzenie relacji (Relationship Obsessive Compulsive Disorder, ROCD) odnosi się do coraz częściej badanego tematu obsesyjnego – związków romantycznych. ROCD często wiąże się z obsesją, wątpliwościami i zachowaniami neutralizującymi, skoncentrowanymi na własnych uczuciach wobec partnera w związku, uczuciach partnera wobec siebie i „słuszności” doświadczenia związku (relationship-centered; Doron, Derby, Szepsenwol, & Talmor, 2012a). Zjawiska OC związane z relacjami mogą również obejmować upośledzającą koncentrację na dostrzeganych wadach partnera w związku (partner-focused; Doron, Derby, Szepsenwol, & Talmor, 2012b).

W artykule przedstawiono teorię ROCD i dokonano przeglądu najnowszych ustaleń. Twierdzimy, że uwzględnienie tego obsesyjnego tematu może prowadzić do szerszego zrozumienia rozwoju i utrzymywania się OCD, zwłaszcza w kontekście relacji. Chociaż objawy obsesyjno-kompulsywne związane z relacjami mogą występować w różnych rodzajach związków, w tym w relacjach z rodzicami, dziećmi, mentorami, a nawet z Bogiem, w niniejszym opracowaniu będziemy odnosić się do ROCD w kontekście związków romantycznych. Zgodnie z wcześniejszymi pracami teoretycznymi dotyczącymi OCD (np. Doron & Kyrios, 2005; Rachman, 1997; OCCWG, 1997), proponujemy kilka procesów zaangażowanych w rozwój i utrzymanie ROCD oraz przegląd wstępnych dowodów na ich rolę w zjawiskach obsesyjno-kompulsywnych w związkach. Twierdzimy również, że środowisko wczesnego dzieciństwa, a szczególnie relacje rodzic-dziecko, wpływają na rozwój dysfunkcjonalnych uprzedzeń poznawczych, spostrzegania siebie i reprezentacji przywiązania istotnych dla ROCD. Dlatego też niniejsza praca ma na celu poszerzenie zakresu obecnych badań nad OCD poprzez zbadanie potencjalnych dystalnych i proksymalnych czynników podatności, które mogą przyczynić się do rozwoju i utrzymania dysfunkcjonalnych przekonań i objawów związanych z ROCD.

ROCD objawia się obsesyjnymi wątpliwościami i obsesjami dotyczącymi związków romantycznych oraz kompulsywnymi zachowaniami wykonywanymi w celu złagodzenia niepokoju związanego z obecnością i/lub treścią obsesji. Obsesje związane z relacjami często występują w postaci myśli (np. „czy on jest tym właściwym?”) i obrazów partnera w związku, ale mogą również występować w postaci popędów (np. do opuszczenia obecnego partnera). Kompulsywne zachowania w ROCD obejmują, ale nie są ograniczone do wielokrotnego sprawdzania własnych uczuć i myśli w stosunku do partnera lub związku, porównywania cech lub zachowań partnera z cechami lub zachowaniami innych osób, szukania otuchy i wiary w siebie. Natręctwa związane ze związkiem są często ego-dystoniczne, ponieważ są sprzeczne z subiektywnym doświadczeniem jednostki w związku (np. „Kocham ją, ale nie mogę przestać kwestionować swoich uczuć”) lub jej osobistymi wartościami (np. „Wygląd nie powinien być ważny przy wyborze partnera do związku”). Takie ingerencje są postrzegane jako niedopuszczalne i niechciane, często wywołują poczucie winy i wstydu w związku z ich wystąpieniem i/lub treścią. Na przykład, osoby mogą odczuwać wstyd z powodu posiadania krytycznych myśli na temat inteligencji, wyglądu lub kompetencji społecznych swojego partnera. Poczucie winy i wstyd mogą być również związane z zachowaniami neutralizującymi, takimi jak porównywanie partnera z innymi potencjalnymi partnerami.

Wiek wystąpienia ROCD nie jest znany. W naszej klinice klienci prezentujący ROCD często zgłaszają pojawienie się objawów we wczesnej dorosłości. W takich przypadkach objawy ROCD wydają się utrzymywać przez całą historię romantycznych związków tych osób. Jednak u niektórych osób początek objawów ROCD datuje się od momentu, kiedy po raz pierwszy stanęli w obliczu romantycznych decyzji związanych z zaangażowaniem (np. zawarcie małżeństwa, posiadanie dzieci). Mimo że objawy ROCD mogą występować poza trwającym związkiem romantycznym (np. obsesje na punkcie przeszłych lub przyszłych związków), wydają się one najbardziej dokuczliwe i osłabiające, gdy występują w trakcie trwającego związku romantycznego.

Kontekst dyadyczny dostarcza wielu bodźców dla zjawisk OC skoncentrowanych na związku i partnerze. Niemniej jednak u niektórych osób objawy ROCD mogą być aktywowane przez zakończenie związku romantycznego. W tym przypadku osoby mogą zgłaszać obsesyjne zaabsorbowanie poprzednim partnerem, który „był tym właściwym” i „brakowało im JEDYNEGO”. Takie przypadki są często związane z ekstremalnym lękiem przed przewidywanym żalem i powszechnie towarzyszą im zachowania samouspokajające (np. przypominanie sobie powodów zakończenia związku), kompulsywne porównywanie (np. z obecnymi partnerami) i kompulsywne przypominanie sobie poprzednich doświadczeń (np. konfliktów w związku). Inne osoby zgłaszają całkowite unikanie związków romantycznych z obawy przed zranieniem innych (np.: „Doprowadzę ją do szaleństwa”; „To będzie kłamstwo”) lub z obawy przed ponownym doświadczaniem objawów ROCD. Na przykład, klienci mogą zgłaszać unikanie drugich randek przez lata z obawy przed obsesją na punkcie wad swoich partnerów lub nadmiernym przywiązaniem się partnerów do nich.

Kontynuuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.