Valitse parhaat fontit yritysesitteisiin

Picking the Best Fonts for Your Business Brochures

Yritysesitteet suunnitellaan kahteen tarkoitukseen: huomion herättämiseen julkisella paikalla tai lisätietojen antamiseen kiinnostuneille osapuolille. Vaikka näiden monipuolisten liiketoimintamateriaalien tehokkaaseen laatimiseen sovelletaan monia suunnittelusääntöjä, kirjasintyypin valinta on niistä olennaisin. Esitteen on ennen kaikkea oltava visuaalisesti houkutteleva ja luettava. Riippumatta siitä, laaditko esitteesi itse työpöytäjulkaisuohjelmalla vai teetkö yhteistyötä suunnittelun ammattilaisen kanssa, on olemassa joitakin kirjasintyypin valintaan ja käyttöön liittyviä peruskäsitteitä, jotka sinun on hyvä tuntea.

Fonttityyppien valitseminen
Kirjasintyypin tai fonttityypin valitseminen vain siksi, että olet kuullut siitä, tai siksi, että käytät sitä rutiininomaisesti tekstinkäsittelyohjelmassasi, ei ole hyvä ajatus esitteiden suunnittelussa. Ennen kuin teet lopullisen valintasi, katso samaa tekstikappaletta (ja siihen liittyvää otsikkoa) useilla eri kirjasintyypeillä ja yhdistelmillä. Tärkeintä on luettavuus, mutta haluat myös kirjasintyyppejä, jotka kuvastavat sen tiedon sävyä, jota yrität välittää. Eräitä hyvin luettavia kirjasintyyppejä ovat esimerkiksi:
Century Schoolbook
Century Expanded.
Georgia
Palatino
Times New Roman on yleinen, mutta ei välttämättä paras valinta etenkään pöytäjulkaisuprojekteihin. Kun Times New Roman esitetään ”väärennettynä” lihavoituna tai kursivoituna (tekstinkäsittely- tai pöytäjulkaisuohjelmalla kyseiseen efektiin muunnettu normaali kirjasintyyppi), siitä tulee vaikealukuinen, erityisesti runkotekstissä.

Ajattele kirjasintyypin perheitä
Monet valitsevat mieluummin kirjasintyypin ”perheen” ja käyttävät sen komponentteja erilaisiin esitteen osatekijöihin (runkotekstiä, otsikoita, otsikoita, kuvatekstejä). Kirjasintyypin ”perhe” sisältää yhden kirjasintyypin erityisesti toteutettuja variaatioita. Esimerkiksi Helvetica-perheeseen kuuluu:
Helvetica
Helvetica Oblique
Helvetica Bold
Helvetica Bold Oblique
Päällimmäisenä kannattaa pitää kirjasinvalinnat yksinkertaisina ja minimissään. Valitse jotain klassista, suoraviivaista ja helppolukuista.

Hyviä sääntöjä, joita kannattaa noudattaa tyypin valinnassa
Tyypin käyttöön esitteissä on olemassa joitakin vakio-ohjeita, joiden pitäisi vaikuttaa valintoihin.

Runkoteksti
Monet valitsevat mieluiten jonkin tyyppisen ”perhekoon” ja käyttävät sen komponentteja esitteen eri elementteihin (runkoteksti, otsikot, kuvatekstit). Kirjasintyypin ”perhe” sisältää yhden kirjasintyypin erityisesti toteutettuja variaatioita. Esimerkiksi Helvetica-perheeseen kuuluu:
aseta runkoteksti 12 pt:n kirjasintyypillä
runkotekstin rivi ei saisi koskaan olla lyhyempi kuin kirjasinkoko tai pidempi kuin kaksinkertainen kirjasinkoko picas-koossa mitattuna (vaihteluväli 12-24 picas on 2-4 tuumaa)
muista, että annat kirjasintyypille asianmukaisen etumerkin (rivivälin), joka on noin 120-130 % kirjasintyypin kookkauden suuruudesta; 12 pt:n kirjasintyypin teksti asetetaan etumerkin kohdalle, joka vastaa 14-15 pt:tä.

otsikkoteksti
aseta otsikot 14 pt.
otsikoiden tulisi olla alle 10 sanan mittaisia
liian suuren kirjasintyypin käyttäminen otsikoissa on räikeää ja voi antaa vaikutelman, että ”täytät” tilaa

otsikkoteksti
aseta kuvatekstit eri kirjasintyypillä
vaihtele kuvatekstien painoa sen sijaan, että teet ne liian pieniksi (esimerkiksi aseta kuvatekstit kursiivilla 8 pt:n sijasta.
Kuvatekstit ovat kannen ohella esitteen luetuimpia osia; niiden on oltava luettavia

Yleisiä tekstiohjeita
käytä graafisia dingbatteja, kuten bulletteja, tekstin hajottamiseksi
minimoi isojen kirjainten, kursivointien ja lihavoinnin käyttöä
harkitse värien käyttöä ulkoasun vaihtelemiseksi ja huomion kiinnittämiseksi tiettyihin kohtiin
ole johdonmukainen (aseta kaikki otsikot yhdellä kirjasintyypillä ja -tyylillä, kaikki kuvatekstit yhdellä kirjasintyylillä ja tyylillä ja niin edelleen)

Mitä ei pidä tehdä kirjasintyypin valinnassa
Vähemmistö esitteiden typografian ”älä tee” -ohjeista liittyy varsinaisiin kirjasintyyppeihin.
Älä käytä esitteessäsi yli kolmea kirjasintyyppiä
Vältä pyöreitä kirjasintyyppejä, joissa on liian suuret x-korkeudet (kirjasinkoko perusviivasta pienen x-kirjaimen yläreunaan); tällaiset kirjasintyypit luovat sotkuisia ylä- ja alaviivoja ja saavat rivisi näyttämään työntyneiltä toisiinsa nähden (esimerkkeinä ITC Garamond Light, ITC Avant Garde tai Century Gothic)
käytä serif-kirjasintyyppejä, mutta älä sellaista, joka on tiivistetty; tämä saa kirjasintyypit näyttämään toisiinsa sullotuilta ja antaa esitteelle raskaan, lukukelvottoman ulkonäön
välttele erityisesti liian hienovaraisia ”hämähäkkityyppisiä” kirjasimia: Goudy Old Style, New Baskerville, New Caledonia, Monotype Baskerville, Centaur, Adobe Garamond
Välttäkää korkeakontrastisia kirjasintyyppejä kuten Bodoni tai Didot; ne vaativat hienovaraista välien säätelyä, jotta ne eivät näyttäisi sekavilta ja sotkuisilta
vaikkakin ne ovat yleisiä, älä käytä Helveticaa tai Arialia esitteen kopioinnissa; pienessä koossa näistä tyypeistä tulee hankalia, kun kirjaimet ja numerot sekoittuvat toisiinsa

Hyvät esitteet alkavat hyvällä kirjasintyypillä
Oikeita kirjasintyyppejä on monella tapaa yhtä vaikea valita yritysesitteeseesi kuin tehokkaan tekstin laatiminen sekä kuvituksen ja grafiikan valinta. Kirjasintyyppi voi tehdä tai rikkoa esitteen. Keskity ennen kaikkea luettavuuteen ja muista:
vähän on enemmän, pitäydy esitteessäsi enintään kolmessa kirjasintyypissä
Älä hukuta pientä tilaa valtavilla otsikoilla, jotka näyttävät täyteaineelta
Ole johdonmukainen käyttäessäsi kirjasintyyppejä ja painotuksia otsikoissa, runkotekstissä, ja kuvateksteissä
hajota tekstiä bullet pointsilla
pidä kappaleet lyhyinä
käytä riittävää riviväliä, jotta esitteestäsi tulee houkutteleva ja luettava
älä ahdista elementtejä sivulle äläkä tyrkytä tyyppejä toisiinsa
Brosyyrit ovat markkinointi- ja myynninedistämismateriaaleista yksi monipuolisimmista. Älä tuhlaa asiakirjan mahdollisuuksia tavoittaa kohdeyleisösi valitsemalla epähuomiossa minkä tahansa vanhan kirjasintyypin. On sanottu, että kirjasimet ovat sanojen vaatteita. Varmista, että sanasi ovat pukeutuneet parhaimpiinsa.

Takaisin alkuun

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.