DRY Programmeringspraksis

At have en ren kodebase er en god praksis at gå i gang med. Det gør din kode nemmere at læse samt at køre mere smidigt. En måde at få en renere kodebase på er ved at bruge DRY-programmeringsprincippet (Don’t Repeat Yourself). Det har til formål at reducere gentagelser af information af enhver art og er især nyttigt i flerstrengede arkitekturer. Hvis du ikke bruger disse principper, skal du tænke på dit arbejde som WET. Det spilder alles tid, når du skriver alting to gange.

Der er flere måder at holde din kode DRY.

Abstraktion

Målet med abstraktion er at abstrahere bidder af kode til en genanvendelig sektion, så den ikke duplikeres overalt. Det indebærer brug af nøglekoncepter som arv (at lave en basisklasse/et basismodul, der har fælles logik, som andre kan bruge) eller at skrive util-klasser.

Regel om tre

Hvis du har identisk kode 3 eller flere steder, bør den abstraheres til en fælles metode, klasse osv. for at kunne genbruges og let vedligeholdes.

KISS (Keep it simple stupid!)

Der er et par måder at holde din kode simpel på. Lad være med at proppe for meget ind i én lille metode eller funktion. Planlæg dit brugerflow, så du kan forudse interaktioner. “Rent design fører til ren kode.” Pas på “kodelugt”.

Separation of Concern/ Single Responsibility

Hold din kode organiseret. Adskil koden i forskellige sektioner, så du nemt kan gå tilbage og finde sektioner til genbrug. Hav løst koblede lag. Adskil UI fra datalaget og app-laget fra integrationslaget. Dette vil gøre refactoring enklere. Skjul så meget som muligt for at gøre det nemt for partnere og andre udviklere at foretage ændringer i kun de relevante dele.

Single Source of Truth (SSOT)/Single Point of Truth (SPOT)

Dette er måder at opbygge modeller og data på, så hvert dataelement gemmes præcis én gang. De bruger relationelle skemaer i stedet for duplikering.

Du får ikke brug for det (YAGNI)

Hold din kode ren og læsbar. Fjern udkommenteret kode og død eller ubrugt kode. Det er bare rodet på det tidspunkt. Det burde ikke være skræmmende, hvis du bruger kildekontrol. (Hvis du ikke gør det, bør du virkelig gøre det). Dette skærer også ned på pakke bloat, hvilket gør din applikation mindre.

Prøv DRY-programmering

Der er ingen undskyldning for ikke at bruge DRY-programmeringsprincipper, mens du bygger dit projekt. De gør din applikation hurtigere og din kode mere læsbar. Hvis du nogensinde får brug for at give din kode videre til en anden udvikler, vil de takke dig. Prøv denne bedste praksis, og se, hvordan organisering og genbrug af kode forenkler dit arbejde og giver dig mere tid!

SE VORES LEDIGE STILLINGER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.