DRY-programmeringspraxis

Att ha en ren kodbas är en bra metod att börja använda. Det gör din kod lättare att läsa samt att den fungerar smidigare. Ett sätt att ha en renare kodbas är att använda programmeringsprincipen DRY (Don’t Repeat Yourself). Den syftar till att minska upprepning av information av alla slag och är särskilt användbar i arkitekturer med flera nivåer. Om du inte använder dessa principer kan du betrakta ditt arbete som WET. Det slösar allas tid när du skriver allting två gånger.

Det finns flera sätt att hålla din kod DRY.

Abstraktion

Målet med abstraktion är att abstrahera bitar av kod till en återanvändbar sektion så att den inte dupliceras överallt. Det handlar om att använda nyckelkoncept som arv (göra en basklass/modul som har gemensam logik som andra kan använda) eller att skriva util-klasser.

Regel om tre

Om du har identisk kod på tre eller fler ställen bör den abstraheras till en gemensam metod, klass etc. för att vara återanvändbar och lätt att underhålla.

KISS (Keep it simple stupid!)

Det finns några sätt att hålla din kod enkel. Kläm inte in för mycket i en enda liten metod eller funktion. Planera ditt användarflöde så att du kan förutse interaktioner. ”Ren design leder till ren kod.” Akta dig för ”kodlukt”.

Skillnad av ansvar/ett enda ansvar

Håll din kod organiserad. Separera koden i tydliga avsnitt så att du lätt kan gå tillbaka och hitta avsnitt för återanvändning. Ha löst kopplade lager. Separera användargränssnittet från datalaget och applikationslagret från integrationslagret. Detta kommer att göra refaktorisering enklare. Förtäck så mycket som möjligt för att göra det enkelt för partners och andra utvecklare att göra ändringar i endast de relevanta delarna.

Single Source of Truth (SSOT)/Single Point of Truth (SPOT)

Dessa är sätt att utforma modeller och data så att varje dataelement lagras exakt en gång. De använder relationsscheman i stället för duplicering.

You Aren’t Going to Need It (YAGNI)

Håll din kod ren och läsbar. Ta bort kommenterad kod och död eller oanvänd kod. Det är bara skräp i det läget. Det borde inte vara skrämmande om du använder källkontroll. (Om du inte gör det borde du verkligen göra det). Det här minskar också på paketuppblåstheten och gör din applikation mindre.

Prova DRY-programmering

Det finns ingen ursäkt för att inte använda DRY-programmeringsprinciperna när du bygger ditt projekt. De gör ditt program snabbare och din kod mer lättläst. Om du någonsin behöver lämna över din kod till en annan utvecklare kommer de att tacka dig. Prova denna bästa praxis och se hur organisation och återanvändning av kod förenklar ditt arbete och ger dig mer tid!

SE VÅRA LEDIGA JOBB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.