Reguljär artikelLevde de första insekterna i vatten eller luft?

Vi utvärderar argumenten och bevisen för att Insecta har ett terrestriskt respektive akvatiskt ursprung. Bevisen kan delas in i tre kategorier: (1) bevis som inte stöder den ena åsikten mer än den andra, (2) spekulativa bevis, som bör ha liten vikt, och (3) bevis som stöder den ena åsikten mer än den andra. I kategori 1 ingår bevis från lokomotoriska och osmoregulatoriska system. Plausibla funktioner har föreslagits för ”protowings” i både akvatiska och terrestra miljöer, medan lokomotoriska och osmoregulatoriska mekanismer hos insekter kastar lite ljus över deras ursprung. Fossiler, fylogenetiska spekulationer, gälstruktur och livshistoria hör till kategori 2, där bevisen, även om de är spekulativa, talar för ett landbaserat ursprung. De tidigaste fossila hexapoderna var uppenbarligen landlevande och entydigt vattenlevande hexapoder uppträder inte förrän 60-70 miljoner år senare, medan systergruppsrelationer pekar på en landlevande livsstil åtminstone från stamgruppen Hexapoda-Myriapoda. Den stora variationen i gälstruktur, även inom ordningarna, tyder på konvergens, och de mer eller mindre helt akvatiska livshistorierna tolkas bättre som steg mot självständighet från land, snarare än tecken på ett akvatiskt ursprung. Kategori 3 omfattar bevis från trakealsystemet. För att ha utvecklats i vatten måste ett luftrörssystem först ha invaginerats, sedan ha anslutit sig till kroppsväggen för gasutbyte med vattnet och för det tredje ha anslutit sig till de inre organen. Det är svårt att föreställa sig funktioner för de två första stegen; å andra sidan kan systemet lätt ha utvecklats på land genom invagination av andningsytorna, och sedan ha modifierats för att åstadkomma gasutbyte i vatten via gälar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.