Upgrade z Linux Mint 19.3 do Linux Mint 20

Linux Mint 20 został udostępniony do pobrania w czerwcu 2020 roku i będzie otrzymywał wsparcie do 2025 roku. Poprzednie wydanie, Linux Mint 19.3, będzie otrzymywało wsparcie tylko do kwietnia 2023 roku. Dlatego możesz chcieć przejść do najnowszego wydania, Linux Mint 20. Jeśli obecnie używasz Linux Mint 19.3, możesz bezpośrednio uaktualnić do Mint 20 bez wykonywania świeżej instalacji Linux Mint 20.

Ten samouczek pokaże ci jak uaktualnić z Linux Mint 19.3 do Linux Mint 20. Pamiętaj, że aby uaktualnić system do wersji Linux Mint 20, musisz posiadać 64-bitową wersję Linux Mint 19.3. Nie możesz przeprowadzić tej aktualizacji z 32-bitowej wersji Linux Mint 19.3.

Uwaga: Aby zainstalować lub zaktualizować dowolny pakiet w dowolnej dystrybucji Linuksa, w tym Linux Mint, musisz być użytkownikiem root lub standardowym użytkownikiem z uprawnieniami sudo.

W procesie instalacji będziemy używać aplikacji Terminal wiersza poleceń. Aby otworzyć Terminal wiersza poleceń, użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+Alt+T.

Architektura 64-bitowa

Jak omówiono wcześniej, aby uaktualnić z Linux Mint 19.3 do 20, musisz mieć uruchomioną 64-bitową wersję Mint 19.3. W przeciwnym razie nie będzie można przeprowadzić uaktualnienia. Aby sprawdzić, czy obecna architektura jest 64- czy 32-bitowa, wydaj następujące polecenie w Terminalu:

$ dpkg –print-architecture

Jeśli powyższe wyjście zwróci „amd64”, oznacza to, że system działa w architekturze 64-bitowej i można przeprowadzić aktualizację. Jeśli jednak wynik zwróci „i386”, oznacza to, że system działa w architekturze 32-bitowej i aktualizacja nie może być wykonana.

Wymagania wstępne

Zalecane jest spełnienie następujących warunków wstępnych przed aktualizacją Linux Mint 19.3 do najnowszego wydania.

Instalacja wszystkich aktualizacji

Otwórz Menedżera aktualizacji w systemie i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje. Aby otworzyć Menedżera aktualizacji, naciśnij klawisz Super na klawiaturze i przejdź do Administracja >Menedżer aktualizacji.

W tym miejscu zobaczysz listę dostępnych aktualizacji. Zaznacz wszystkie aktualizacje i kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje. Następnie zostaniesz poproszony o podanie hasła uwierzytelniania. Podaj hasło i kliknij przycisk Uwierzytelnij, po czym aktualizacje zaczną się instalować.

Aby przeprowadzić aktualizację za pomocą wiersza poleceń, wydaj następujące polecenie:

$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Utwórz migawkę systemową

Następnie utwórz migawkę systemową, aby w razie gdyby coś poszło nie tak podczas aktualizacji systemu, można było powrócić do poprzedniego wydania. Możesz użyć narzędzia Timeshift, aby utworzyć migawkę systemową.

Aby otworzyć narzędzie Timeshift, naciśnij klawisz Super na klawiaturze i przejdź do Administracja > Timeshift.

Z narzędzia Timeshift, wybierz miejsce docelowe dla migawki systemowej i kliknij przycisk Utwórz, aby zapisać migawkę.

Wyczyść PPA i repozytoria stron trzecich

Często aplikacje są instalowane poprzez PPA lub inne repozytoria stron trzecich. Jednak te repozytoria mogą powodować problemy podczas aktualizacji. Dlatego zaleca się usunięcie wszystkich PPA i repozytoriów firm trzecich z systemu przed aktualizacją.

Wciśnij klawisz Super na klawiaturze i przejdź do Administracja > Źródła oprogramowania. W aplikacji Software Sources przejdź do zakładki PPAs, z której wybierz zakładkę Additional Repositories, aby wyłączyć znajdujące się tam repozytoria. Następnie przejdź do zakładki Maintenance i usuń wszystkie obce pakiety.

Upgrade z Linux Mint 19.3 do 20

Jako że wszystkie warunki wstępne zostały spełnione, przejdziemy teraz do procesu uaktualnienia.

Install Upgrade Utility

Aby uaktualnić Linux Mint z wersji 19.3 do 20, musisz najpierw zainstalować narzędzie wiersza poleceń „Mintupgrade”. Wydaj następujące polecenie w Terminalu, aby zainstalować narzędzie Mintupgrade:

$ apt install Mintupgrade

Gdy zostaniesz poproszony o hasło, podaj hasło sudo.

Po uruchomieniu powyższego polecenia system może poprosić o potwierdzenie, czy chcesz kontynuować instalację. Naciśnij „y”, aby kontynuować, a następnie instalacja rozpocznie się w twoim systemie.

Run Upgrade Check

Po zainstalowaniu wymaganego narzędzia, wydaj następujące polecenie w Terminalu, aby uruchomić sprawdzenie aktualizacji:

$ mintupgrade check

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć sprawdzanie. Zauważ, że to polecenie nie uruchomi aktualizacji, a jedynie sprawdzi, jaki wpływ aktualizacja będzie miała na twój system i które pakiety zostaną zainstalowane, zaktualizowane lub usunięte.

Przeczytaj uważnie wynik powyższego polecenia. Jeśli jesteś w porządku ze zmianami dokonanymi przez aktualizację, wtedy możesz przejść do następnego kroku.

Pobierz aktualizacje

W tym kroku, pobierzesz niezbędne pakiety i aktualizacje wymagane do przeprowadzenia aktualizacji. Wydaj następujące polecenie w Terminalu, aby to zrobić:

$ mintupgrade download

Upgrade to Linux Mint 20

Teraz możesz w końcu uaktualnić do Linux Mint 20. Wydaj następujące polecenie w Terminalu, aby wykonać aktualizację systemu:

$ Mintupgrade upgrade

Poczekaj cierpliwie na zakończenie tego kroku, ponieważ aktualizacja systemu Linux Mint 19.3 do Linux Mint 20 zajmie trochę czasu. Po zakończeniu uaktualniania można sprawdzić uaktualnienie, uruchamiając następujące polecenie:

$ lsb_release -a

Na koniec uruchom ponownie system, aby zakończyć proces uaktualniania. Po zakończeniu restartu zobaczysz ekran powitalny Linux Mint 20.

Wnioski

Upgrade systemu Linux Mint 19.3 do najnowszego wydania jest łatwy, jak pokazaliśmy w tym artykule. Teraz, nie musisz już wykonywać świeżej instalacji aby mieć najnowszy system Linux Mint 20, i możesz zaktualizować system bezpośrednio z poprzedniego wydania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.