Research In Progress

Abstract

Transgender/gender-diverse mensen ervaren een mismatch tussen hun genderidentiteit en het bij de geboorte aangenomen geslacht, wat vaak resulteert in genderdysforie. Internationale studies hebben een significante over-occurrence van co-occurring autisme en genderdiversiteit/dysporie vastgesteld: maar liefst 22,5% van de transgender individuen heeft bestaande ASS-diagnoses (Strauss et al., 2017), en tot 15% van de autistische volwassenen rapporteert een transgender identiteit (Walsh et al., 2018). Autistische genderdiverse/dysporische (ASS+GD/D) personen zijn verwaarloosd in zowel onderzoek als ondersteuning. Van alle veel voorkomende co-occurerende aandoeningen bij ASS, heeft de ASS + GD / D co-occurrence de minste klinische onderzoeksaandacht gekregen, en de weinige bestaande studies hebben zich voornamelijk gericht op ASS en GD co-occurrence rates bij jongeren. Om deze leemte op te vullen, heeft onze studie tot doel primaire behoeften, risico’s en veerkrachtfactoren bij volwassenen met ASS+GD/D te identificeren en deze bevindingen te vertalen naar een ASS-vriendelijke informatie- en ondersteuningsgids die de ASS+GD/D gemeenschap kan gebruiken. Onze community-gedreven onderzoeksaanpak betrekt diverse internationale zelfpleiters en belangrijke stakeholders als onderzoekspartners in deze studie van ASD+GD/D volwassenen. Ons onderzoeksteam werkt samen in Nederland, de Verenigde Staten en Canada. Twee van onze onderzoekers zijn zelf autistisch en transgender, wat een authenticiteit van doorleefde ervaring biedt die integraal is voor de uitvoering en interpretatie van onderzoek met deze dubbel-dispariteitspopulatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.