The Evaluation of Exercise-Induced Hematuria in Endurance Athletes

Kuntoilun aiheuttamaa hematuriaa koskeva aiempi tieto ja tutkimus on vähäistä. Jos aiheesta tehdään lisätutkimuksia, on otettava huomioon muuttujia, kuten suurten tutkimusten puute ja erityyppisten kestävyysharrastusten monimuotoisuus. Monissa tässä käsikirjoituksessa tarkastelluissa julkaisuissa oli pieni otoskoko ja muuttujien hallinta puuttui. Useat julkaisut perustuivat ainoastaan maraton- tai ultrakestävyysjuoksuun. Yhdessäkään tarkastelluista tutkimuksista ei ollut pohdittu sitä, miten kestävyysurheilija määritellään. Olisi tehtävä lisätutkimuksia sen arvioimiseksi, altistaako liikunnan aiheuttama hematuria potilaan pysyvälle munuaisvauriolle. Tutkimukset, joissa kontrolloidaan intensiteettiä, kestoa ja toimintatyyppejä, voisivat arvioida tarkemmin mikroskooppista hematuriaa kestävyysurheilijoilla.

LÄHTEET
Tämän käsikirjoituksen laatimisessa ei käytetty rahoituslähteitä. Kirjoittajat ilmoittavat, että taloudellisia tai ei-rahallisia eturistiriitoja ei ole. Rahallisia korvauksia ei tule missään yrityksissä tai organisaatioissa, jotka saisivat taloudellista hyötyä tämän käsikirjoituksen julkaisemisesta. Tässä julkaisussa tarkasteltavaan aiheeseen liittyviä patentteja tai vireillä olevia patentteja ei ole.

15. Uphold, C. R. & Graham, M. V. (2013). Clinical guidelines in family practice (5. painos). Gainesville, FL: Barmarrae Books, Inc.

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.