The Evaluation of Exercise-Induced Hematuria in Endurance Athletes

Prior data and research regarding exercised-induced hematuria is limited. Als er verder onderzoek wordt gedaan naar dit onderwerp, moet rekening worden gehouden met variabelen zoals een gebrek aan grote studies en diversiteit in verschillende soorten duursportactiviteiten. Veel van de in dit manuscript besproken publicaties hadden een kleine steekproefgrootte met een gebrek aan controle van variabelen. Verschillende publicaties waren alleen gebaseerd op marathon of ultra-endurance hardlopen. Geen van de onderzochte onderzoeken had overwegingen over hoe een duursporter te definiëren. Verder onderzoek om te evalueren of door inspanning veroorzaakte hematurie de patiënt predisponeert voor blijvende nierschade moet worden uitgevoerd. Studies die de intensiteit, de duur en de soorten activiteiten controleren, kunnen microscopische hematurie bij duursporters verder evalueren.

ACKNOWLEDGEMENTS
Bij de totstandkoming van dit manuscript zijn geen financieringsbronnen gebruikt. De auteurs verklaren dat er geen financiële of niet-financiële belangenconflicten zijn. Er zijn geen geldelijke vergoedingen in bedrijven of organisaties die financieel voordeel zouden halen uit de publicatie van dit manuscript. Er zijn geen octrooien of lopende octrooien met betrekking tot het onderwerp dat wordt beoordeeld in deze publicatie.

15. Uphold, C. R. & Graham, M. V. (2013). Klinische richtlijnen in de familiepraktijk (5th ed.). Gainesville, FL: Barmarrae Books, Inc.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.