Bridge professorship

In 1938, toen gedragsobservaties van wilde primaten nog niet succesvol waren, werden enkele honderden rhesusapen uit India naar Cayo Santiago gebracht, een 15,2 hectare groot eiland 1 km voor de zuidoostkust van Puerto Rico (Rawlins & Kessler 1986). Sindsdien is Cayo Santiago het thuis van deze apen en 9 generaties van hun nakomelingen. Vandaag de dag is Cayo Santiago een unieke onderzoeks- en educatieve faciliteit van het Caribbean Primate Research Center en de Universiteit van Puerto Rico. Gefinancierd door de National Institutes of Health (NIH) en de Universiteit van Puerto Rico, verwelkomt Cayo Santiago tientallen wetenschappers van over de hele wereld die het gedrag, de ecologie en de cognitie van primaten bestuderen. De voordelen van deze populatie voor onderzoek naar verwantschap zijn de gedetailleerde demografische database inclusief kennis van matrilineaire verwantschap, geboortes, sterfgevallen en migratie gebeurtenissen voor elk individu geboren op Cayo Santiago teruggaand tot 1956. Daarnaast worden er sinds 1992 systematisch DNA-monsters genomen voor vaderschapsanalyses.

Rawlins RG, Kessler MJ (eds) (1986) The Cayo Santiago macaques. Geschiedenis, gedrag en biologie. State University of New York Press, Albany

.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.