5 tips för att studera fysik effektivt

5 tips för att studera fysik effektivt

När fysikerna har kvantifierat olika delar av den naturliga världen försöker de förstå förhållandet mellan de olika kvantiteterna. Till exempel har fysikerna kvantifierat hastigheten med vilken föremålen faller. Den beror på objektets massa och gravitationskraften. Men för att representera dessa förhållanden på ett visuellt tilltalande sätt används modeller, ekvationer, diagram och grafer.

Fysiken svarar på många frågor, den försöker visa hur universum är skapat, vad som får stjärnorna att lysa och så många andra saker. Och det är inte bara detta, utan den är också tilldelad olika verksamheter som bidrar till utvecklingen av dataspel till produktion av energi och botande av sjukdomar. Så efter att ha lärt känna allt detta finns det ingen raketforskning i att tro att fysik är ett av de mest tillämpbara studieområdena.

Men fysiken har också matematiska problem som ibland orsakar huvudvärk för många elever, och tentorna blir en mardröm för de elever som försummat sina böcker hela året, och för dem som har svårt att lära sig fysik. Men det finns några effektiva studievanor som kan hjälpa dig att öka ditt intresse för detta område. Och du behöver inte oroa dig för det, vi har sammanställt de fem bästa tipsen för hur man studerar fysik. Följ bara dessa och du kommer garanterat att se stora förändringar i din inlärning.

1.Fokusera på din bas:

Det går inte att förneka att fysik är en blandning av många teorier, formler, härledningar, ekvationer och så vidare. Så för att hålla reda på allting måste du fokusera på din bas och försöka göra den ännu starkare. Det är säkert att du inte kan få fram komplexa formler i ett ögonblick, så det är alltid smart och effektivt att fokusera på basen, så att du inte kan vilseleda fältet. Genom att skapa en tankekarta kan det hjälpa dig att lära dig fysik på ett enkelt sätt. Här är ett exempel:

2.Kommando om grundläggande ekvation:

Hjälp innan du kan lära dig fysik på ett bättre sätt måste du hålla din bas eller grund stark. På så sätt måste du känna till vetenskapen bakom den grundläggande fysikekvationen. Klassisk mekanik, energiformler, massa, kraft och mycket annat är fysikens grunder. Dessa rubriker har svaret på hur du studerar fysik på ett effektivt sätt.

Några grundläggande formler är följande:

Om du behärskar grundläggande formler som dessa så kommer fysik att vara en lättnad för dig!

3.Matematik är nyckeln!

Det tredje häpnadsväckande tipset för att studera fysik på ett effektivt sätt är att hålla din matematiska förmåga stark. Matematikär starkt involverad inom fysiken. Det finns alltid ett medium att resa med och fysikens medium är matematik. Utan matematik kan du inte fånga fysikens pekare på ett effektivt sätt.

Algebra, trigonometri, kalkyl, geometri och linjär algebra är ämnen som kan hjälpa dig att förstå fysik på ett enkelt sätt och om du fortfarande funderar på hur du ska lära dig fysik på ett effektivt sätt, så finns här en tankekarta med grundläggande pekare i matematik.

4.Glöm inte SI-enheterna:

SI-enheterna kan tyckas vara smått men det är de inte. SI-enheten kan skapa en massiv skillnad. Om du till exempel har slutfört en siffra eller en summa och du glömmer att skriva enheten eller kanske har använt en felaktig enhet, är det samma sak som om du har gjort en smakrikt trifli och tillsatt salt i stället. FULLSTÄNDIGT SLÖSERI! På samma sätt kan det med detta att använda fel eller helt ignorera SI-enheten göra ditt dokument till skräp. Här är SI-enheten för att hjälpa dig på något sätt:

Tabell01: SI-enheter

.

Mängd

Enhetens namn

Symbol

Längd

Meter

m

Massa

Kilogram

kg

Tid

Sekunder

s

Elektrisk Ström

Ampere

A

Temperatur

Kelvin

K

Ljusstyrka

Candela

cd

Mängd substans

Mol

mol

5.Fokus på illustrationer:

Visuell inlärning är alltid effektiv och fungerar snabbare. Oavsett om det är en ritning,grafer, doodle eller bild kommer varje visuell illustration att hjälpa dig att förstå fysikpå ett enkelt sätt. Dessutom kan inlärning med hjälp av grafer eller bilder hjälpa dig att memorera mer.

Graph01: Uniform Velocity

Den ovanstående figuren visar avståndet i en viss riktning på en viss tid, vilket ger resultatet av uniform hastighet.

Saken bakom denna graf är att visa dig att visuell illustration är mycket effektivare än ett skriftligt dokument. Här är ett exempel.

In a Nutshell:

Ovanstående fem tips kan följas för att lära sig fysik effektivt och snabbt. Fysik är utan tvekan ett mycket viktigt ämne och det är viktigt att man koncentrerar sig på ämnet från början och klargör de grundläggande begreppen. Och med den tekniska utvecklingen i dag räcker tillgången till onlinetester, simulerade tester och andra resurser för att se till att du är väl förberedd inför din examen. Och de,studenter som tycker att fysik är ett tråkigt ämne eller som inte känner för att studera det överhuvudtaget kan gå igenom de fem tips som nämns ovan. Men om du lär dig fysik med rätt förståelse kan du bidra mycket till detta område. Så bli en ledare inom fysik genom att följa de fem bästa tipsen som nämns ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.