Wat vieren we op Palmzondag?

Palmzondag markeert het begin van de Goede Week. Het herdenkt de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem temidden van een menigte die hem bejubelde als de Messias.

Terwijl dit jaar de omstandigheden bijzonder zijn vanwege de COVID-19 coronavirus pandemie, wordt Palmzondag gekenmerkt door de zegening van de palmen, de processie, de mis en het lezen van het lijdensverhaal tijdens de eucharistieviering.

Bovendien kruisen de twee liturgische tradities die aan deze viering ten grondslag liggen elkaar: die van Jeruzalem en die van Rome.

In de liturgische traditie van Jeruzalem wordt herinnerd aan het profetische gebaar waarbij Jezus bij zijn intrede wordt bejubeld als de Koning van de Vrede en de Messias en vervolgens wordt veroordeeld voor de vervulling van de profetieën.

Het evangelie van Matteüs verhaalt dat het volk de weg waarlangs Christus zou komen, met tapijten bekleedde en riep: “Gezegend hij die komt als Koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en glorie in de hoogte.”

De gelovigen die deelnemen aan de processie, een traditie die dateert uit de 4e eeuw in Jeruzalem, moeten palmtakken, olijfbomen of andere bomen in hun handen dragen, en passende liederen zingen. De priesters en ambtsdragers, die ook takken dragen, marcheren voor het volk uit.

De zegening van de takken en palmen vindt plaats vóór de processie. De christelijke gelovigen moeten ook worden opgedragen de gezegende takken in hun huizen te bewaren, naast de kruisen of religieuze afbeeldingen, als een herinnering aan de paasoverwinning van de Heer Jezus.

De tweede liturgische traditie is die van Rome, die ons uitnodigt bewust binnen te treden in de Goede Week van het glorieuze en liefdevolle lijden van Christus, vooruitlopend op de verkondiging van het mysterie in het Matteüsevangelie (26,14-27,66).

Voor het geestelijk welzijn van de gelovigen is het passend dat het lijdensverhaal in zijn geheel wordt gelezen en dat de lezingen die eraan voorafgaan niet worden weggelaten. Na de lezing van de Passielezing mag de homilie niet achterwege blijven.

Palmzondag 2021

Omwille van de buitengewone situatie van de wereldwijde pandemie van het coronavirus heeft de Congregatie voor de Goddelijke Aanbidding en de Discipline van de Sacramenten enkele aanbevelingen aan de bisschoppen gepubliceerd voor de vieringen van de Goede Week 2021.

Voor Palmzondag gelden dezelfde aanwijzingen als vorig jaar. Er wordt namelijk bepaald dat “de gedachtenis van de intrede van de Heer in Jeruzalem in het heilige gebouw wordt gevierd; in kathedrale kerken wordt de tweede vorm uit het Romeins Missaal aangenomen; in parochiekerken en elders wordt de derde vorm aangenomen”.

Daarnaast moedigt de tekst van de Congregatie van 2021 aan om “geschikte subsidies voor gezins- en persoonlijk gebed voor te bereiden, waarbij ook sommige delen van de getijdenliturgie worden versterkt.”

Volgens de kalender van het Vaticaan zal paus Franciscus op zondag 28 maart, Palmzondag en de Passie van de Heer, om 10.30 uur de heilige Mis opdragen in de Sint-Pietersbasiliek. (Rome tijd) en aan het eind zal hij vanaf daar het traditionele Angelus gebed leiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.