Astrologie 11 t/m 20 mrt (♓️III): Before the Beginning

De Zon gaat op de 10e het laatste decan van Vissen binnen, en komt daar, voor het eerst dit jaar, op de 11e op. Een week later, op 17 maart, vindt de Nieuwe Maan plaats in dit decan, waarmee de komende twee weken worden vastgepind op de thema’s van het decan. Slechts enkele uren na de Nieuwe Maan, voegt rode Mars zich bij Saturnus en Pluto in Steenbok, het begin van een paar maanden waar het moeilijk wordt, en de taaie krijgt gaan. Deze periode van dagen is cruciaal, omdat het onze tijd in oceanische Vissen afrondt en de krijgshaftige thema’s introduceert die de komende maanden zullen kenmerken. Aan het einde van het laatste gezicht van Vissen ligt de equinox, die ons zal inluiden in een seizoen dat nog moet worden ontdekt.

De motor van het overleven

Het laatste derde deel van Vissen is een plaats van zowel dromen die uitkomen als grenzeloze ontevredenheid. De dierbaarste wens van het hart huist hier, evenals de prijs die wij bereid zijn ervoor te betalen – het bloed van het leven dat wij in ruil geven. Het dwingt tot de vraag – wat is het waard om voor te bloeden? Aan het eind van de dag, als de aftiteling op het punt staat te rollen, is het antwoord altijd geweest, en zal het altijd zijn: Liefde. Het doet er niet toe welke smaak van liefde het is, noch of die liefde gevonden wordt in een enkel persoon, in alle voelende wezens, of in de pure vreugde van een bepaalde activiteit. Liefde is wat het waard is om voor te sterven, en daarom de moeite waard om voor te leven. Zoals Leonard Cohen het formuleerde: “Liefde is de enige motor om te overleven.”

Het is fundamenteel genoeg om aan het begin aanwezig te zijn in de kosmogenese van verschillende systemen. Waarom is het Ene Twee geworden? Om Liefde te ervaren. Zoals Crowley schreef in het Boek van de Wet: “Ik ben verdeeld omwille van de liefde, omwille van de kans op vereniging.” Liefde vereist scheiding tussen het bekende en onbekende, zelf en ander, hemel en aarde, alledaags en mysterieus.

Hier, in het laatste decan van Vissen, algemeen beschouwd als het einde van de dierenriem, komen de twee vissen in een spiraal terug naar hun oorsprongspunt – het Ene dat zichzelf verdeelde omwille van de Liefde.

Dat neemt niet weg dat dingen verloren gaan op hun weg naar manifestatie. De liefde die een romance begint wordt begraven, verloren, verduisterd. De passie die eens de goddelijke kunstenaar inspireerde vervaagt, en de kunst zelf wordt routineus en mechanisch.

We moeten van tijd tot tijd terugkeren naar deze mysterieuze bron en nippen aan haar verjongende wateren. Want alleen liefde kan lijden rechtvaardigen.

Maar de bron is duister, en gevangen in het mythische verleden. Er zijn niet alleen tijdelijke barrières, maar ook metafysische, die ons ervan scheiden.

Het proces van terugkeer, de zoektocht naar de Graal, is daarom een vreemd proces, want we weten vaak niet waar we moeten beginnen. Wanneer onze liefde ontoereikend is om het leven te rechtvaardigen, dwalen wij doelloos rond, een objectloze ontevredenheid met ons meedragend. Zoals in Hamlet’s droevige monoloog: “Hoe vermoeid, muf, plat en onrendabel lijken mij alle gebruiken van deze wereld!” Alle verschrikkingen van de wereld worden ondraaglijk als er geen reden is om ze te dragen. Elk verhaal lijkt te eindigen in een tragedie. Dit is de omgekeerde 10 van Bekers, het ongelukkige einde. Maar wanneer wij ons onze liefde herinneren, wordt de kaart omgekeerd, en het gelukkige Hollywood-einde lijkt plotseling niet alleen mogelijk, maar onvermijdelijk, eenvoudigweg omdat het het allemaal waard was.

Wij misplaatsen onze liefde voortdurend, geven haar aan de verkeerde mensen, hechten haar aan vluchtige situaties, weigeren haar te voelen behalve onder specifieke omstandigheden. Liefde is geen produkt van die situaties of mensen. Zij zijn het venster waardoor wij de regenboog zien. Maar om haar te hervinden, om haar te herinneren, moeten wij achterwaarts werken, door de tijden en gezichten heen.

De ork is een alchemistische daad van scheiding, de liefde zelf ziftend uit alle namen en omstandigheden. Zij zijn het loodgieterswerk, niet het water. Terugkerend naar de oceaan, kun je de watercyclus opnieuw beginnen, vanaf het begin. Laat het verdampen in wolken, dan vallen als verse regen, om geabsorbeerd te worden door de aarde en deel te worden van levende lichamen. Het einde is de voorbereiding op het begin. Het laatste teken van de dierenriem is de oceaan waaruit het eerste tevoorschijn komt.

Een hiërarchie van waanzin

Van deze grenzeloze, irrationele liefde gaat een van uw krachtigste bezittingen uit, uw “goede gekte”. Goede gekte is je bereidheid om een droom na te jagen, ondanks wat iedereen, inclusief de statistieken, zeggen. Boosheid kan dingen gedaan krijgen, maar het kan geen kaars ophouden voor goede gekte. Goede gekte komt uit het majestueuze, turbulente rijk van de ziel, geeft er geen fuck om, en is niet te stoppen.

Het ding is, je kiest je goede gekte niet. Je ontdekt het. Iedereen krijgt wat, maar het is niet iets wat je construeert of creëert. Het is iets dat je ontvangt en accepteert. Goede gekte is een resultaat van overgave aan iets groters, diepers en waarachtigers dan de bewuste persoonlijkheid.

Ongelukkigerwijs is het gemakkelijk te verwarren met slechte gekte. Er is een heleboel slechte gekte die er is, en het is gemakkelijk overdraagbaar. Dus hoe onderscheid je de goede gek van de slechte? Liefde. Goede gekte heeft altijd, in de kern, een extatische omhelzing. Het is bereid om haar Beatrice te achtervolgen door de Inferno en terug omdat het liefheeft, en hard liefheeft. Het wil geven, en alles geven. Slechte gekte, wat de meeste gekte is, gaat fundamenteel over afkeer. Het haat dit. Het verdrinkt zichzelf in plezier om dat te vermijden. De wortel ervan is altijd ontkenning.

Net zoals de variëteiten van sociaal overdraagbare gekte die er zijn vaak als normaal of zelfs wenselijk worden behandeld, krijgt goede gekte vaak een slechte naam. Zelfs als je het in jezelf vindt, verwacht dan niet dat iedereen het prijst en eert. Dat is aan u om te doen.

Industriële Kracht

Nauwelijks uren na de Nieuwe Maan in Vissen op de 17e, komt Mars Steenbok binnen. In het teken van de geit krijgt de rode planeet een chthonische, magmische kracht en bezit een meedogenloze en strategische instelling. Als Mars alleen in Steenbok zou staan, zouden we zijn aanwezigheid daar als een zegen kunnen beschouwen, maar dit jaar voegt Mars zich bij zowel Saturnus als Pluto. Zoals ik schreef in “De Astrologie van 2018: The Lay of the Land:”

In de traditionele astrologie zijn Mars en Saturnus de twee “malefics,” wat betekent dat ze verschillende vormen van moeilijkheden, belemmeringen en tegenspoed voorzitten. Mars is de hete malefic, en heerst over adrenaline crisis momenten, en Saturnus is de koude malefic, en spreekt over de uitdagingen van ontbering en beproevingen van uithoudingsvermogen. De twee planeten worden niet beschouwd als erg bevriend met elkaar, hoewel ze het er beiden over eens kunnen zijn de mens het moeilijk te maken.

In de perioden waarin ze hetzelfde teken delen (“copresence”) bundelen ze hun kracht, vaak extreem moeilijke of onaangename situaties en toestanden genererend.

Een aantal opmerkelijke moeilijkheden zal zeker individuen en volkeren overkomen gedurende deze periode. Toch is het niet geheel negatief, noch zonder waarde. Mars en Saturnus samen ondersteunen felle, krachtige actie, en er zijn projecten die dit soort genadeloze intensiteit vereisen. Deze periode van co-presence, mits correct benaderd, biedt ons een kans om ons toe te wijden aan het volbrengen van buitengewoon moeilijke taken. Mars-Saturnus-Pluto genereren samen een destructieve kracht, maar als die kracht in de juiste richting wordt gericht, kunnen er grote dingen mee worden bereikt. Het netto resultaat van het negeren van een negatief is positief. Een obstakel dat wordt vernietigd, laat een duidelijk pad achter.

Met de intrede van Mars in Steenbok, gaan we 2 maanden van Mars-Saturnus co-presence in. Niet alleen dat, maar slechts een paar dagen later, op de 19e, Mercurius en Venus conjoin in Mars-ruled Ram, minder dan een week voor retrograde Mercury’s station. Deze conjunctie signaleert de verschuiving die we moeten maken als we van het einde van oceanische Vissen naar het begin van martiale Ram gaan.

En dus na ons bad in het water van de oerliefde, moeten we ons afdrogen en aankleden. Naar de mech-bay gaan, in onze machtige exoskeletten klimmen en onze krachtwerktuigen grijpen, want er is werk aan de winkel en er moeten gevaarlijke omgevingen worden doorkruist. Onthoud echter dat de onverbiddelijke buitenkant de tederheid binnenin moet beschermen. Dit is de dualiteit die we moeten zien te overbruggen – hard worden zonder te vergeten hoe we weer zacht kunnen worden. Deze luide, zware, industriële configuratie maakt de herinnering aan en het herstel van de liefde des te belangrijker. Moeilijke situaties vereisen meer liefde om ze te verlossen. Dit is de les van de twee vissen. Ze zijn nooit gescheiden, behalve wanneer ze dromen dat ze dat zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.