Joseph Prince Wiki, životopis, manželka, knihy, církev, kázání, televize, služby, svaté přijímání

Joseph Prince ( Joseph Xenonamandar Jegahusiee Singh Prince) je evangelista a starší pastor New Creation Church se sídlem v Singapuru. Je známý jako jeden ze zakladatelů církve v roce 1983.

Joseph Prince Věk

Josephovi je k roku 2020 57 let, narodil se 15. května 1963 v Singapuru. Své narozeniny slaví každoročně 15. května.

Josef Princ Výška a váha

Josef Princ je muž průměrné postavy, na fotografiích také vypadá, že je poměrně vysoké postavy. Na výšku měří 1,8 metru. Váží také 76 kg.

Joseph Prince Vzdělání

Joseph byl zapsán v Peraku v Malajsii, později nastoupil na střední školu Commonwealth a maturitu si dodělal na soukromé škole Our Lady of Lourdes.

Joseph Prince Rodina a rodiče

Prince se narodil sikhskému knězi indického původu a čínské matce. Mnoho podrobností o h podrobnosti o jeho otci a matce nejsou veřejnosti známy, nicméně tyto informace budou aktualizovány, jakmile budou k dispozici.

Joseph Prince Sourozenci

Podrobnosti o Prince sourozenci nejsou veřejnosti známy a není také známo, zda má nějaké sourozence. Nejsou také žádné informace o tom, jak byl vychováván. Tyto informace však budou aktualizovány, jakmile budou k dispozici.

Joseph Prince manželka

Prince je ženatý, v roce 1994 se oženil s Wendy Prince. Jeho manželka Wendy je oddaná a milující matka a manželka. Je ztělesněním ctnostné ženy zmíněné v 31. kapitole Přísloví. Je pro Josepha stálým zdrojem lásky a podpory a zavázala se vychovávat Jessicu a Justina na cestách Páně.

Joseph Prince Děti

Prince má spolu se svou ženou Wendy Prince požehnanou dceru Jessicu Shaynu Prince a syna Justina Davida Prince.

Joseph Prince Plat

Podle našich spolehlivých zdrojů si prací pastora vydělá 550 000 dolarů ze své kariéry.

Joseph Prince Net Worth

Prince má odhadované čisté jmění 5 milionů dolarů a v současné době je jedním z nejbohatších pastorů v Singapuru.

Joseph Prince míry a fakta

Tady jsou některá zajímavá fakta a tělesné míry, které byste měli vědět o Josephu Princovi

Joseph Prince Foto

Joseph Prince Bio a Wiki

 • Celé jméno: Joseph Xenonamandar Jegahusiee Singh Prince
 • Populární jako: Prince
 • Pohlaví: Muž
 • Povolání:
 • Národnost: Pastor (New Creation Church )
 • : Rasa / etnický původ: Australan
 • : Běloch
 • Náboženství: Křesťanské náboženství
 • Sexuální orientace: Joseph Prince Narozeniny
  • Věk / kolik je mu let:
  • Znamení zvěrokruhu: Býk
  • Datum narození: 57 let od roku 2020: 15. května 1963
  • Místo narození:
  • Singapur: Květen 15,

  Joseph Prince Tělesné míry

  • Tělesné míry: Není známo
  • Výška / jak je vysoký:
  • Hmotnost: 76 kg.
  • Barva očí: hnědá
  • Barva vlasů: tmavě hnědá
  • Velikost bot: Není k dispozici
  • Velikost hrudníku: Není k dispozici
  • Velikost pasu: Není k dispozici

  Joseph Prince Rodina a příbuzenské vztahy

  • Otec (otec): Matka (otec): není známa
  • Matka: Není známo
  • Sourozenci (bratři a sestry): Není známo
  • Rodinný stav: Ženatý
  • Rande / manželka: Wendy Prince
  • Děti: Joseph Prince Čisté jmění a plat
   • Čisté jmění: 5 milionů dolarů
   • Plat: 550 000 dolarů ročně
   • Zdroj příjmu: Dům a auta Josepha Prince
    • Místo bydliště:
    • Automobily
    • Místo pobytu: Austrálie
    • Automobily: Bude aktualizováno

    Joseph Prince Pastor, církev a služby

    Joseph je starším pastorem církve New Creation Church nebo zkráceně NCC. Jedná se o křesťanskou megacírkev v Singapuru založenou v roce 1984. V současné době má církev průměrnou nedělní návštěvnost 33 000 osob. Církev pořádá bohoslužby v The Star Performing Arts Centre. Jedná se o nedenominační křesťanskou církev a je členem Národní rady církví Singapuru. Není přidružena k žádné zahraniční církvi.

    Kázal také v církvích v Austrálii, Kanadě, Velké Británii, Itálii, Indonésii, Nizozemsku, Norsku, Jižní Africe a Spojených státech. Deník The Straits Times 30. března 2009 uvedl, že v posledním finančním roce církev vyplatila jednomu zaměstnanci 500 001 až 550 000 dolarů.

    Když byly všechny charitativní a neziskové organizace v Singapuru vyzvány, aby zveřejnily platová pásma svých vrcholových manažerů komisaři charitativních organizací podle doporučení Kodexu správy a řízení charitativních organizací, církev odpověděla, že její politikou je „uznat, zatímco oni nepotvrdili zaměstnance a odměnit klíčové přispěvatele církve, a starší pastor patricij je, že hlavní pilíř růstu a příjmů naší církve.“

    Dne 15. dubna 2009 čestný tajemník církve Matthew Kang odpověděl, že církev není veřejnou charitativní organizací a nevyžaduje veřejné dary, a tvrdil, že „neexistuje absolutně žádné nucení k darům, ať už v podobě obětí nebo darů, a každý dar je učiněn z ochotného srdce“ a že „každý dárce je oceněn a je brán v dobré víře, že věří zvolenému vedení.“

    Loading…

    Loading…

    Seznam zveřejněný zábavním webem richestlifestyle.com zařadil Prince v říjnu 2014 na 10. místo nejbohatších pastorů na světě s uváděnou čistou hodnotou 6,4 milionu švédských dolarů (3,13 milionu Kč). Církev New Creation Church tuto zprávu popřela s tím, že její skutečné čisté jmění je „podstatně nižší“ než uváděná částka a že považuje „čisté jmění pana Prince za osobní povahy.“

    Je truѕtѕ реорlе a dеlіnеаtеѕ tо thеm wіth utmоѕt раtіеnсе-on hоlіnеѕ аnd kіndnеѕѕ аrе thе grеаtеѕt gіftѕ Gоd hаѕ gіvеn uѕ. Dokázal trаnѕfоrmovat mnoho životů a mаnу реорlе hаvе ѕtееrеd tоwаrdѕ thе rіght direction. Соntrаrу tо thе trаdіtіоnаl hаrѕh аnd соndеmnіng ѕtуlе оf рrеасhіng, whісh mаіnlу fосuѕеѕ оn ѕіn аnd јudgmеnt, Přebývá na gоdnеѕѕ of Gоd a Gоd’ѕ wіll tо ѕеnd аll of hіѕ shіldrеn tо hеаvеn іn hіѕ ѕеrmоnѕ.

    Joseph Prince TV

    Program Prince TV Destined to Reign se vysílá ve více než 150 zemích. Jeho vysílání programu je rovněž šířeno online prostřednictvím internetu a podcastů. K dispozici má také knihy, CD a DVD, stejně tak se objevil v časopise Charisma.

    Kázání Josepha Prince

    Jedno z kázání Josepha Prince na téma „Přítomná pomoc v dobách nesnází“ sdílí praktické pravdy evangelia, kterých se můžete držet ve svých údolních obdobích. Objevit, jak lze mít naději uprostřed veškeré beznaděje a jak s námi Bůh prochází každým soužením a zkouškou, v níž uvidíte své vítězství. Další jeho kázání naleznete na adrese; Joseph Prince

    Joseph Prince Daily Devotional

    Lidé mají stejné k Maine: „Pastore otče, býval jsem vyučen, že výhradně mé minulé hříchy – ode dne, kdy jsem se narodil, až do dne, kdy jsem se stal křesťanem – byly odpuštěny a že mé budoucí hříchy nejsou odpuštěny, dokud je nevyznám a nepožádám o odpuštění“. Příteli, jakmile prorok zemřel na kříži, kolik tvých hříchů bylo budoucích
    Pokud ti není více než dva tisíce let, všechny tvé hříchy byly tehdy budoucí! , Ježíš je všechny vzal na sebe, přibil je na kříž a prohlásil: „Je dokonáno! “ Pokud ti tedy nebyly odpuštěny všechny, pak ti nebyly odpuštěny ani v nejmenším. „Chceš říct, že prorok společně zemřel za hřích, který jsem dokonce jednoduše spáchal? Ano!“

    Josef Princ o svatém přijímání

    Princ sdílí, že Bůh dal svým dětem mocný dar, aby nikdo z nás nebyl nemocný, slabý nebo nezemřel mladý. V tomto poselství, které láme otroctví, pastor Prince z Písma odhaluje, jak se můžete osvobodit od prokletí nemoci prostřednictvím svatého přijímání!“

    Joseph Prince TBN

    TBN byla založena v roce 1973 průkopníky křesťanské televize Paulem a Janem Crouchovými. Začínala jako jedna televizní stanice s malým výkonem, která každý den vysílala několik hodin křesťanského programu pro diváky v celé oblasti Los Angeles. TBN se plně rozrostla do rodiny více než třiceti čtyřiadvacetihodinových světových sítí, které zasahují každý kolonizovaný kontinent s rozvernými, posvátnými a život měnícími pořady pro každého milovaného člověka a demografickou skupinu.

    Joseph Prince Books

    • Destined to Reign: The Secret to Effortless Success, Wholeness and Victorious Living (2007)
    • Right Place Right Time (2008)
    • Unmerited Favor: (2010)
    • 100 dní přízně: Denní čtení z Nezasloužené přízně (2011)
    • Generace Benjamina (2011)
    • Zdraví a celistvost skrze svaté přijímání (2011)
    • Přísliby uzdravení (2012)
    • Přísliby zaopatření (2013)
    • Moc správné víry (2013)
    • Revoluce milosti: (2015)
    • Slavná milost: 100 denních čtení z Revoluce milosti (2015)
    • Modlitba ochrany: (2016)
    • Žijte život bez obav (Let-Go Life): (2017)
    • No More Mind Games: Vítězství nad sklíčeností a depresí (2018)
    • Zakotvený: (2018)

    Často kladené otázky o Josephu Princovi

    Je známým evangelistou a starším pastorem církve New Creation Church se sídlem v Singapuru.

    Kolik je Josephu Princovi let?

    Narodil se 15. května 1963 v Singapuru.

    Jak je Joseph Prince vysoký?

    Je vysoký 1,8 metru

    Je Joseph Prince ženatý?

    Ano, je ženatý s Wendy Princeovou a mají spolu dceru Jessicu Shaynu Princeovou a syna Justina Davida Prince.

    Jakou má Joseph Prince hodnotu?

    Jeho přibližné čisté jmění činí 5 milionů dolarů. Tato částka vznikla díky jeho pastorační kariéře.

    Kolik Joseph Prince vydělává?

    Podle našich spolehlivých zdrojů si prací pastora ročně vydělá 550 000 dolarů.

    Kde Joseph Prince žije?

    Z bezpečnostních důvodů nesdělil přesné místo svého bydliště. Pokud získáme polohu a snímky jejího domu, budeme tyto informace okamžitě aktualizovat.

    Je Joseph Prince mrtvý, nebo živý?

    Je naživu a těší se dobrému zdraví. Nemáme žádné zprávy o tom, že by byl nemocný nebo měl nějaké zdravotní problémy.

    Kde je Joseph Prince nyní?

    Pokračuje v kariéře pastora a šíří slovo Boží.

    Joseph Prince Kontakty na sociálních sítích

    • Instagram:
    • Twitter
    • Youtube:
    • Tiktok:

    Související biografie.

    Možná si chcete přečíst také Biografie, Kariéra, Rodina, Vztahy, Tělesné míry, Čistá hodnota, Úspěchy a další informace o:

    • Michael Evans Behling
    • Joyce Meyer
    • Katherine Timpf
    • Robert Morris
    • Ron Corning
    • Tracy Butle

    Vznášíme následující webové stránky, na které jsme při psaní tohoto článku odkazovali.:

    • IMDB
    • Twitter
    • Instagram a
    • Youtube

    Snažíme se, aby náš obsah byl pravdivý, přesný, správný, původní a aktuální.

    Pokud se domníváte, že některá informace v tomto článku je nesprávná, neúplná, plagiát, porušuje vaše autorská práva nebo chcete navrhnout aktualizaci, zašlete nám prosím e-mail na adresu [email protected] s uvedením navrhovaných změn a URL adresy obsahu. Uveďte co nejvíce informací a my vám slibujeme, že v rámci našich možností přijmeme nápravná opatření.

    Loading…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.