Kostnaden för en HVAC-skola

HVAC-system betyder uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

Det kallas också HVAC/R.

R står för kylning.

HVAC/R-tekniker sysslar med att serva HVAC/R-utrustningen.

De installerar och reparerar den och tillhandahåller även underhållstjänster.

Jobbmöjligheterna i branschen är perspektiv.

Enligt uppgifter från Bureau of Labor Statistics of the United States (BLS) kommer sysselsättningsgraden att öka med 15 % fram till år 2026.

Den snabba tillväxten av klimatkontrollteknik och den stabila byggbranschen är skälen till den höga sysselsättningsgraden inom HVAC/R.

Om du överväger att ge dig in på HVAC-området måste du vara medveten om utbildningskostnaderna i HVAC-skolorna.

Nedan hittar du information om de utgifter du kan förvänta dig att bära för att bli en HVAC-tekniker.

Sponsrad annons

HVAC Career Trajectory

Du kommer att behöva någon typ av eftergymnasial utbildning för att komma in på HVAC-området.

I dag föredrar arbetsgivare att anställa arbetstagare med formell HVAC-utbildning.

Anledningen till detta är den ökade komplexiteten hos moderna HVAC-system.

För att bli en HVAC-tekniker måste du vanligtvis ta följande steg:

Att skaffa sig en gymnasieexamen eller motsvarande

Minimumkravet för eftergymnasial utbildning är en gymnasieexamen eller liknande certifiering (t.ex, GED).

För att påbörja HVAC-utbildningen måste du ha antingen det ena eller det andra.

Få eftergymnasial utbildning

Kandidater kan läsa ett eftergymnasialt handelsprogram för HVAC på en yrkesskola eller ett community college.

Utbildningen finns också tillgänglig genom lärlingsprogram eller utbildning på plats.

Att erhålla certifiering och licens

Det finns en obligatorisk certifiering som alla som vill arbeta inom HVAC-branschen måste klara.

Det är en EPA Section 608-certifiering som bevisar att du kan och har rätt att arbeta med köldmedier på ett säkert sätt.

Du kan också välja att ta ett certifieringsprov från branschorganisationerna.

Dessa certifikat visar din kunskap och expertis för potentiella arbetsgivare och kunder.

För övrigt kan du, beroende på i vilken stat du bor och vill arbeta, behöva skaffa dig en licens.

I vissa stater kan du inte arbeta som HVAC-tekniker utan en sådan.

Kostnad för HVAC-utbildning

Kostnaden för en HVAC-utbildning kan skilja sig åt beroende på en skola eller ett program samt hur du överväger att få utbildningen.

Det finns korta program som gör att du snabbare kan komma in i branschen, men de kan kosta mer.

Du kan också försörja dig lite under utbildningsprogrammet (t.ex, lärlingsutbildning), men det kan ta flera år att åstadkomma.

Läs vidare för att få mer information:

Vocational School

 • Kostnader.

Kostnaderna för HVAC-programmet kan variera beroende på programmets omfattning.

Typiska HVAC-certifikatprogram kan kosta någonstans mellan 1 200 dollar och 15 000 dollar.

De program som kostar mer kan inkludera EPA-examensavgifter och en verktygssats.

Priset för en Associate’s degree relaterad till HVAC-teknik ligger mellan 15 000 dollar och 35 000 dollar.

 • Längd.

Den genomsnittliga längden på ett certifikatprogram kan vara från sex till tolv månader.

Associate’s degree är vanligtvis längre och kan ta två år att tjäna in.

 • Jobbmöjligheter.

Vissa program har ett flexibelt schema så att du kan ta ett deltidsjobb medan du är under utbildning.

Vissa skolor erbjuder både dag- och kvällskurser.

Med kortare program kan du avsluta din utbildning och börja ett jobb på nybörjarnivå snabbare.

Community College

 • Kostnad.

Den genomsnittliga årliga kostnaden för offentliga community college-program är 4 868 dollar och 8 614 dollar för studenter inom respektive utanför staten.

Programmen på privata college kostar i genomsnitt 15 467 dollar per år.

 • Längd.

Associate’s degrees är vanligare vid community colleges.

Typiskt sett varar de i två år.

Certifieringsprogrammen är kortare och tar upp till ett år att genomföra.

 • Arbetsmöjligheter.

Associate’s degree program är vanligtvis på heltid.

På vissa skolor kan du dock läsa färre klasser per termin och få ett deltidsjobb.

Lärlingsprogram

 • Kostnad.

Kostnaden för ett lärlingsprogram varierar mellan 500 och 2 000 dollar.

 • Längd.

En lärlingsutbildning kan pågå i tre till fem år.

 • Jobbmöjligheter.

Under ett lärlingsprogram arbetar du under ledning av en kvalificerad VVS-tekniker.

Du kan få en lön som motsvarar en procentandel av din handledares lön.

Alt kursarbete ska göras hemma.

Kostnader för HVAC-certifiering

För att arbeta inom HVAC-branschen finns det en obligatorisk certifiering som du måste erhålla.

I vissa delstater kan det dessutom krävas att du skaffar dig en licens för att utföra HVAC-arbete.

Andra certifieringar du kan få är inte obligatoriska men kan hjälpa dig att förbättra ditt CV och utöka karriärmöjligheterna.

 • EPA Section 608 Certificate.

Alla som kommer in på HVAC-området och arbetar med köldmedier måste erhålla EPA-certifiering.

Det bevisar att du kan hantera potentiellt farliga köldmedier och följa säkerhetsrutiner.

Beroende på vilken typ av apparater du arbetar med kan du behöva en av fyra typer av detta certifikat.

Kostnaderna varierar från typ till typ samt beroende på testplats och studiematerial.

 • Statlig HVAC-licens.

De flesta delstater kräver en HVAC-licens.

Vissa delstater som inte kräver statlig licens men som kan ha en lokal sådan är Colorado, Illinois, Indiana, Kansas och Maine.

Detta gäller även Missouri, New Hampshire, New York, South Dakota, Vermont och Wyoming.

Kostnaderna för att erhålla en licens varierar också från delstat till delstat.

Avhängigt av vilken typ av arbete du utför (bostäder, kommersiellt, osv.), hur stort jobbet är och vilken typ av licens det rör sig om kan kostnaden ligga mellan 50 och 200 dollar.

 • Industricertifiering.

Det finns HVAC-organisationer som tillhandahåller industricertifieringar.

Sådana organisationer är bland annat NATE (North American Technical Excellence) och HVAC Excellence.

Kostnaden för certifieringen beror på vilken typ du är ute efter.

Start din HVAC-karriär

Kostnaderna för HVAC-skolan påverkas i hög grad av vilken utbildning du väljer och vilka certifieringar och licenser som krävs.

En del HVAC-kurser innefattar EPA-examensavgift i kostnaden.

Kostnaderna för läromedel och förnödenheter bör också tas med i beräkningen tillsammans med kost och logi.

Innan du anmäler dig till en utbildning rekommenderas det att du planerar din VVS-utbildning, så att du kan hantera och styra utgifterna bättre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.