Kan jag stämma ett hotell för sängbaggebett eller ett angrepp av sängbaggar i mitt rum?

Det korta svaret är ja, du kan stämma ett hotell för sängbugsbett och eventuella skador som du har fått till följd av ett angrepp av vägglöss i ditt hotellrum.

Enligt teorin om lokalansvar är hotell skyldiga att tillhandahålla en säker miljö för sina gäster. Bland andra åtgärder som hotellen ska vidta ingår bland annat att rengöra rummen och inspektera dem för att upptäcka sängbaggar. Om en gäst utsätts för sängbaggar och drabbas av sängbaggebett på grund av ett hotells eller motells vårdslöshet kan gästen lämna in en stämningsansökan och stämma hotellet eller motellet för alla sina skador. Detta kommer inte att vara lätt utan en advokat så det är viktigt att rådgöra med en advokat som specialiserat sig på fall med sängbaggar på hotell.

Vad är sängbaggar?
Bäddbaggar är små insekter som livnär sig på människoblod. De är rödbruna till färgen och kan identifieras genom sina kroppstyper: platta och runda. När de är fyllda med en måltid svullnar de upp och blir svullna. Många människor förväxlar dem med loppor, men det finns viktiga skillnader mellan de två. Om du ser insekten hoppa var det definitivt inte en sängbagge – de kan bara förflytta sig genom att krypa. Loppor kan hoppa långa sträckor och håller i allmänhet till i närheten av djurbäddar eller där djur brukar sova.

Däremot hittar du sängbaggar i områden som är mer avskilda och bortom vägen eller utom synhåll. De hittas vanligtvis i fuktiga, mörka utrymmen i ditt hem som inte städas särskilt ofta. De brukar till exempel finnas på följande ställen:

 • Bakom eluttag
 • Bakom tavelramar
 • Under mattor
 • Bakom socklar
 • Under kuddar och klädsel
 • Inom byrålådor
 • Inom madrasser och boxar.fjädringssömmar
 • I garderober med sängkläder
 • På undersidan av möbler

Varelserna är nattaktiva och kommer ut när potentiella värdar sover. Insekterna kryper fram till kropparna och biter dem; deras saliv innehåller ett bedövningsmedel som hindrar offren från att vakna av smärtan, och blodet fortsätter att rinna medan insekterna festar tack vare ett antikoagulantium som också finns närvarande. När de har fått sitt lystmäte återvänder de till sina bon, där de inte behöver äta igen på flera månader.

Detta är en av de viktigaste orsakerna till att sängbaggar är så ombytliga att ta itu med. De kan ligga på lur i månader i taget och du kanske inte ens vet att de är närvarande förrän efter en episod. Sängbaggeangreppet på ett hotell kan ha funnits i flera år.

För mer information om varelserna kan du ringa en av våra advokater för sängbaggar på hotell.

Vad du ska göra om ditt hotellrum har sängbaggar beror på hur länge du har vistats i rummet. Om du till exempel checkade in i rummet samma dag och omedelbart letade efter sängbaggar och upptäckte dem, bör du genast gå till hotellchefen för att uppmärksamma honom på situationen och antingen få pengarna tillbaka eller byta rum. Om du gick in i rummet i några minuter är det inte troligt att du skulle bli biten eller att de skulle fastna i ditt bagage.

Om du däremot sov över natten eller några nätter i rummet och upptäckte att det fanns vägglöss, kan du drabbas av skador och kanske till och med ta med dig vägglössen hem. I det här fallet är det viktigt att du tar de inledande stegen för att lämna in en stämningsansökan om hotellets sängbakterier. Du kan stämma hotellet för dina skador på grund av sängbaggar med hjälp av en advokat för hotellsängbaggar på vår advokatbyrå.

Ja, du kan stämma ett hotell för sängbaggar och bett av sängbaggar till följd av ett angrepp av sängbaggar i ditt hotellrum.

 • Hotellägare och -förvaltare är skyldiga sina hotellgäster enligt allmän lag en allmän skyldighet att tillhandahålla en vistelseort som är fri från alla kända och kännbara faror, inklusive angrepp av sängbaggar.
 • Flera statliga och lokala sanitära lagar och förordningar har införts under de senaste åren för att skydda hotellrumsgästers rättigheter från angrepp av sängbakterier.
 • Ett känt angrepp av sängbakterier bryter mot dessa lagar.
 • I princip måste du, om du vill väcka talan mot ett hotell för sängbakterier, visa att ägaren var försumlig i sin plikt.
 • Alla fastighetsägare måste skydda gäster och besökare. Ett krav på lokalansvar kan lämnas in om hotellchefen visste att det fanns ett angrepp och inte gjorde något åt det, orsakade angreppet eller borde rimligen ha vetat att det fanns ett angrepp och ändå inte vidtog några åtgärder.
 • Hotellhyresgäster kan stämma ett hotell för skador på grund av sängbugsskador om ägarens agerande stämmer in på någon av ovanstående punkter. Kontakta vår advokatbyrå för att stämma såväl hotellägaren som hotellföreståndaren för sängbugsbett. Du kan få över 100 000 dollar om du skadades i samband med händelsen.

Svaret är ja, hotellgäster kan lämna in en stämningsansökan mot ett hotell för bettbaggebett.

 • Enligt lagen betraktas bettbaggebett som en allvarlig skada på samma sätt som en skada till följd av en bilolycka eller halka och fall.
 • Som sådan har hotell ett ansvar för sängbaggar i deras hotellrum och offer för dessa bett har rätt att väcka talan om personskada i domstol mot alla skyldiga (ansvariga) parter, vilket kan inkludera hotellägare, chefer, personal och deras försäkringsbolag.
 • Du kan endast stämma ett hotell för att ha haft sängbaggar för vissa utgifter om dina skador på grund av sängbaggar var verkliga och fysiska.
 • Om madrassen i ditt hotellrum var angripen av sängbaggar, men du inte blev biten, kan du kanske inte få samma ersättning från din stämning om sängbaggar på ett hotell.

Jag blev biten av sängbaggar när jag bodde på ett hotell. Vad har jag för rättigheter?

Om sängbaggar bet dig och skadade dig när du bodde på ett hotellrum har du flera rättigheter.

 1. Rätt till ett rent boende
 2. Hotellpersonalen måste främja din säkerhet när du befinner dig på fastigheten
 3. Rätt att vidta rättsliga åtgärder om du skadas på grund av bettbaggar
 4. Rätt att följa ett kontrakt som föreskrev. ett sanitärt rum
 5. Skyddsskyldighet att inte avsiktligt skadas eller försättas i en situation av skada av en fastighetsägare

Våra advokater för sängbuggar på hotell kan ge dig mer information om ytterligare rättigheter.

Skydd av sängbaggar på hotell – hur man stämmer ett hotell för att ha gett dig sängbaggar

Det finns några nödvändiga åtgärder som du måste vidta efter upptäckten av ett angrepp av sängbaggar i ditt hotellrum. Om du planerar att stämma ett hotell eller motell för sängbaggar bör du följa alla dessa förfaranden. Nedan följer flera viktiga åtgärder som bör vidtas om du misstänker att det finns sängbaggar i ditt hotellrum eller om du upptäcker att du blivit biten.

 1. Ackumulera bevis på angreppet: Bevis som bör ackumuleras kan vara bilder på vägglöss i sängens madrass, möbler, mattor och väggar. Du bör också ta bilder av de bitmärken som du har upplevt. Dessa bett kommer att visa sig som sicksackmarkeringar som är röda och upphöjda, men kliar inte överdrivet.
 2. Sök läkarvård: Bettbaggebett är farligare än vad de flesta människor inser. Beten kan leda till keloid (permanent) ärrbildning och allvarliga bakterie- och virusinfektioner. De kan få blåsor och förvandlas till öppna sår, vilket kan leda till sjukdom. Läkarvård ökar avsevärt dina chanser att minska allvarliga sekundära medicinska hälsokomplikationer. Även om sängbaggar inte är kända för att överföra sjukdomar är det ändå säkert att kontrollera sig.
 3. Kontakta den lokala länshälsovårdsavdelningen: Be den lokala länshälso- och sanitetsavdelningen att besöka platsen och be dem om en kopia av rapporten. Detta kommer att läggas till ditt bevismaterial för att visa att en myndighetsperson blev medveten om angreppet.
 4. Kontakta hotellets ledning och lämna in en skadeanmälan. Skaffa all relevant information. Detta inkluderar hotellchefens namn och deras direkta telefonnummer eller e-postadress. Fråga också om när (vilket datum) rummet senast inspekterades och städades samt namn på städföretaget eller städpersonalen. Kontakta dessutom länets hälsovårds- och sanitetsavdelning. Det är mycket viktigt att du gör detta sist – om du omedelbart kontaktar föreståndaren och vill lämna in en incidentrapport kommer du sannolikt att flyttas till ett nytt rum och nekas tillträde till det angripna rummet. Detta innebär att du inte kommer att kunna skaffa bevis, och som en följd av detta kommer du inte att kunna stämma hotellet för att ha gett dig sängbakterier och bett av sängbakterier.
 5. Anta inte några gratisnätter, presentkort, kampanjer eller andra erbjudanden från hotellet. Om du gör det kan föreståndaren hävda att du redan har kompenserats, och du kan få problem med att lämna in en stämningsansökan mot ett hotell med sängbakterier.
 6. Tala med en advokat för sängbakterier och sök juridisk konsultation: Det stora flertalet advokater för personskador är inte medvetna om den komplexitet som är förknippad med rättstvister mot hotell, långtidsboende hotell och motell som är angripna av sängbaggar. Sök juridisk rådgivning från en advokatbyrå som har ett väletablerat rykte när det gäller rättstvister mot hotell för angrepp av sängbaggar. Våra sängbugsadvokater är specialiserade på detta område och kan hjälpa dig att få ersättning från hotellet för sängbugs.

Behövs det en advokat för att stämma ett hotell för sängbugs?

Ja, om du har skadats av sängbugs på ett hotell behöver du en advokat för att stämma hotellet för dina sängbugsskador. Du har möjlighet att hantera ditt krav själv, men vi rekommenderar inte alls detta. Det kommer att bli extremt svårt för dig att komma i kontakt med lämpliga parter, som försäkringsagenter, och du kommer att hamna i många återvändsgränder med avslag om ett anspråk.

Vårt team av advokater kommer att hantera ditt anspråk åt dig. Vi har den bästa erfarenheten inom området för stämningar om sängbakterier och vet att vi kan vinna ditt fall. En advokat kommer att kunna ta hand om ditt fall medan du fokuserar på att läka och vidta åtgärder för att bevara ditt hem om det blev angripet av sängbaggar som du tog med dig från hotellet. Du ska inte behöva genomgå ytterligare stress från en rättsprocess.

Vilken typ av ersättning finns tillgänglig för hotellrumsgäster som bitits av sängbaggar

Offer för personskador som orsakats av hotellägares och hotelloperatörers uppsåtliga, felaktiga eller oaktsamma handlingar har rätt till ersättning för hotellsängbaggar för alla lidna skador. Typer av skador där en skadelidande person kan få ersättning för sängbuggshotell är följande:

 1. Alla läkar- och akutvårdskostnader som härrör från sängbuggsbett, inklusive medicinering, behandling, kirurgi, antibiotika med mera
 2. Framtida kostnader för sjukvård, inklusive rehabilitering och kosmetisk kirurgi för att eliminera förekomsten av keloid ärrbildning
 3. Smärta och lidande som uppstår till följd av bett från sängbugsangrepp, inklusive sömnbrist på grund av rädsla för att bli biten, PTSD, rädsla för att vistas på okända platser som hotell och motell, ångest, panikattacker, psykologisk ärrbildning, känslomässigt trauma, psykisk stress med mera
 4. Förmögenhetsskador, såsom bagage, inklusive din resväska som var tvungen att kastas ut för att förhindra att sängbaggar spreds, dina möbler, klädesplagg med mera; du kan också få dina reparationskostnader för skadade klädsel och mattor ersatta
 5. Rekomst för förlorad arbetstid och förlust av framtida inkomster på grund av långvarig invaliditet eller oförmåga att resa
 6. Ersättning för avgifter för utrotning och rökning

Om du hittade beg insekter på din madrass på ett hotellrum och du drabbades av bett, måste du stämma motellet eller hotellet för bedbugs. Låt inte föreståndaren komma undan med att inte behöva betala dina kostnader, du kan göra mycket för att få den ersättning du förtjänar.

Ditt fall kan vara värt över 500 000 dollar om du har drabbats av långvariga skador och var tvungen att slänga många av dina tillhörigheter. Om du var tvungen att låta byta ut klädseln i din bil, byta ut mattan i ditt hem, kasta ut möbler med mera kan dessa skador lätt sträcka sig över 10 000 dollar. Kostnaden för ditt hotell, flyg och hela din semester skulle kunna vara över 3 500 dollar, och den skulle vara förstörd på grund av att du hade sängbaggar.

Kontakta en advokat för sängbaggar för att stämma ett hotell för skador orsakade av sängbaggar på gäster och för att få maximal ersättning enligt lagen för dina skador. Du kan ha ett fall på 1 000 000 dollar som väntar på dig.

Vårt företags löfte till dig
The Bed Bug Legal Group kan förse dig med en sakkunnig advokat för att framgångsrikt processa ditt anspråk och säkra dig den ersättning du förtjänar för dina skador och skadestånd. Du ska inte förväntas få dina kostnader om ett hotell var ohygieniskt och placerade dig i ett rum som hade angrepp av sängbaggar. Vi kommer aggressivt att kämpa för din rättmätiga ersättning och kommer inte att sluta förrän vi är nöjda med det erbjudande vi får. Om vi inte får något från försäkringsagenten kommer vi att ta ditt fall till domstol för att bevisa att du är skyldig din rättvisa förtjänst.

Ringa vår firma idag för att boka in ett kostnadsfritt juridiskt samråd med en erfaren advokat. Om du har frågor svarar vi på dem – ingen fråga är för svår för oss. Vi är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, och alla dina uppgifter är konfidentiella under ett samråd. Innehållet i ditt ärende kommer aldrig att lämna vårt kontor.

Om du väljer oss för att hantera ditt krav kommer vi att ge dig vår garanti utan avgift, vilket lovar att du inte behöver röra dina egna besparingar för att betala för våra tjänster. Vi kommer inte att få betalt om och tills vi vinner din stämning, och pengarna kommer att komma från den uppgörelse vi får för dig. Om vi förlorar är du inte skyldig oss någonting alls, och vi äter kostnaderna och förlusterna för fallet. Din ekonomiska ställning är viktig för oss, och vi anser att alla offer ska ha rätt till juridisk hjälp utan hinder av pengar.

Ta kontakt med Bed Bug Legal Group om du vill stämma ett hotell för skador orsakade av sänginsekter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.