För att vara emot djurförsök

Och hur testar vi våra produkter?

Våra produkter genomgår omfattande tester för att säkerställa att de är säkra och effektiva, men ändå fria från grymhet. Vi använder tre huvudsakliga testmetoder som inbegriper datordata, laboratorieskapade vävnader och människor:

1. In silico (datorbaserad) analys använder lättillgängliga, befintliga data för att hjälpa oss att bedöma lämpligheten hos liknande material genom extrapolering.

2. Laboratorieproducerad EpiSkin odlas från mänskliga hudceller. Det gör det möjligt för oss att utföra säkerhetskontroller på celler som reagerar på praktiskt taget samma sätt som mänsklig hud, utan att skada människor eller djur.

3. Slutligen, för att säkerställa god tolerans på människor, testar vi ofta våra produkter med hjälp av lapptestning. Detta innebär att en mycket liten mängd av produkten placeras på en persons hud för att säkerställa att den är säker och effektiv, vanligtvis i slutskedet av testningen av en ny formula.

4. Vi kommer också att genomföra kontrollerade användarförsök där människor testar våra produkter för både hudkompatibilitet och kosmetisk effektivitet, under överinseende av medicinska experter när så krävs.

Alla kosmetikaföretag kan införa dessa typer av grymma testmetoder. Det är vad vi kämpar för över hela världen med vår kampanj Forever Against Animal Testing.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.