Det regnar, det öser, växer mögel medan jag snarkar?

Växer mögel medan jag snarkar?

Det torkdrabbade Kalifornien har för första gången på över ett år fått ordentligt med regn. I dagsläget har Oakland i Kalifornien fått 3,22 tum regn hittills under den här månaden och 7,31 tum under den här säsongen. Om detta fortsätter bör Kaliforniens torkproblem minska betydligt, men mögeltillväxten har bara börjat.

Med kraftigt regn kommer en enorm mängd fukt; läckor och kondensation ökar, temperaturen sjunker och mängden varmt, torkande dagsljus minskar.

Detta är optimala förhållanden för mögeltillväxt, både interiört och exteriört. Eftersom antalet mögelsporer på utsidan ökar explosionsartat kommer en del av dem att slå sig ner i våra inomhusmiljöer. Här är en översikt från EPA om mögeltillväxt i hemmet.

Vad kan du göra för att minska sannolikheten för att mögel ska få fäste?

Jag har några tips för att minimera förhållanden som gynnar mögeltillväxt och maximera din och din familjs hälsa.

Mögel behöver 3 förhållanden för optimal tillväxt:

 • Rätt temperatur. Vissa mögelarter kan växa vid låga temperaturer (under 50 grader F) och andra arter vid höga temperaturer (över 90 grader F), men de vanligaste mögelarterna inomhus växer idealiskt vid 55-85 grader F. Tyvärr är detta den optimala temperaturen för mänsklig komfort, så det är osannolikt att du kan hålla ditt hem vid en temperatur som är ogästvänlig för mögeltillväxt.
 • En organisk födokälla. Olika arter av mögel gillar att äta olika saker, men de behöver alla något organiskt att mumsa på. Många mögelarter älskar cellulosa, dvs. trä och papper. Mögel är naturliga kompostörer och när det regnar börjar dessa arter äta nedfallna grenar och löv i skogen, liksom i våra trädgårdar, och avger miljontals sporer som letar sig in i våra hem. Inne i våra hem äter mögelsvamparna gärna trä. Detta är vad ”torra röta” är, svampar som vanligtvis består av 2 arter, Ascosporer och Basidiosporer. Andra arter gillar att äta papper, t.ex. pappkartonger, böcker och väggplattor med pappersrygg, t.ex. Pennicillium/Aspergillus och Stachybotrys (allmänt känd som giftig svartmögel) hittas ofta på vått eller fuktigt papper. Cladosporium, den art som oftast växer på fönsterbrädor och i badrum, kan äta en mängd olika biofilmer (hushållsdamm som består av epitelceller (döda hudceller), insektsdelar, djurskinn, naturfibrer som bomull och linne etc.). Vissa födokällor för mögel kan inte lätt avlägsnas från våra hem, t.ex. ramvirke och väggskivor, men andra kan avlägsnas, t.ex. kartonger.
 • Mögel behöver fukt. Det finns ett vanligt talesätt i vår bransch: ”Mögel är ett symptom, fukt är problemet”. Mögeltillväxt kräver antingen flytande vatten eller hög luftfuktighet. Flytande vatten kan komma från kondens på fönsterbrädor och i badrum eller från läckor, antingen interna eller externa. Utan flytande vatten blir mögel inte aktivt om inte luftfuktigheten är hög, vanligtvis 60-80 % RH beroende på arten. När luftfuktigheten är tillräckligt hög kan mögel bli aktivt och växa genom att absorbera fukt direkt från luften.

Här är tips för att minska både födokällor och fukt i ditt hem och minska sannolikheten för och mängden mögel som kan växa i ditt hem:

Låt oss börja utomhus. När det regnar kan vatten lätt tränga in i det som vi kallar ”byggnadsskalet”. Det är viktigt att se till att ditt dräneringssystem på platsen är fritt från skräp och fungerar som det ska för att föra bort regnvatten från ditt hus, din grund och ditt krypgrund.

 • Rengör taket från löv eller annat skräp.
 • Rensa hängrännor.
 • Säkerställ att stuprören är i gott skick, inte täppta och att eventuella förlängningar av dräneringssystemet på platsen är ordentligt fastsatta.
 • Se till att alla fastighetsavlopp är fria från skräp och flyter fritt.

Kontrollera ”Building Envelope” för möjliga platser där vatten kan tränga in, dvs. läckor.

 • Fönster- och dörrkarmar är platser där vatten kan tränga in. Kontrollera alla dörr- och fönsterkarmars fogmassa för sprickor och luckor och reparera vid behov.
 • Inspektera tätningsmaterialet runt takgenomföringar. Reparera vid behov.
 • Kontrollera byggnadens sidoväggar för sprickor, avskalad färg, hål etc., överallt där vatten kan tränga in.

Efter ett kraftigt regn, gå runt hela huset och leta efter stillastående vatten och tilltäppta avlopp. Titta in i krypgrunden och se till att det inte finns några dolda översvämningar. Kontrollera försiktigt husets insida, titta noga på tak, runt fönster och dörrar och väggar för att se om det finns små läckor. Alla stora läckor börjar som små läckor! Kontrollera under diskbänkar och runt badkar och toaletter för att se till att det inte finns några rörledningsläckor som tillför fukt till hemmets insida.

Antagen att det inte finns några läckor och att ditt dräneringssystem fungerar bra, vilka andra fuktkällor kan du ta itu med?

Inom ett hem kan invånarna producera en enorm mängd fukt. I genomsnitt andas (andas) och svettas (svettas) varje människa omkring 2 pund vatten i luften per dag. Husdjur bidrar också till denna fuktkälla. På vintern stänger vi ofta fönstren, och de flesta uppvärmningssystem för bostäder har inget sätt att föra in frisk luft eller avlägsna fuktig, gammal inomhusluft. Den inre luftfuktigheten kan därför ofta öka till nivåer över 60 %, vilket är idealiskt för mögeltillväxt.

Så vad kan vi göra mot mögeltillväxt?

 • Övervaka den inre luftfuktigheten. Små, bärbara fuktmätare finns tillgängliga för cirka 10-15 dollar och kan placeras runt om i hemmet. Om RH (relativ fuktighet) konstant ligger över 65 % bör åtgärder vidtas. Helst bör den inre relativa luftfuktigheten ligga mellan 45-55 % RH. Under 40 % RH börjar slemhinnorna torka ut och kan orsaka obehag hos de boende.
 • Öppna fönstren när det är praktiskt möjligt för att hjälpa till att spola ut fukt och andra inomhusföroreningar. Även en timme per dag kan göra stor skillnad, även om 3-4 timmar rekommenderas.
 • Sätt igång ventilationsfläktar i badrum och kök för att hjälpa till att avlägsna överflödig fukt från matlagning och bad. Låt fläktarna i badrummen gå i gång i minst 20 minuter efter badet. Timerkontakter kan installeras på de flesta badrumsfläktar och rekommenderas starkt.
 • Torka bort överflödig kondens från fönsterbänkar. Inspektera fönsterbräden ofta. Håll inte gardinerna stängda eftersom detta kan fånga in fuktig, sval luft och främja överdriven kondensation.

Vad kan vi göra för att minska mögelets näringskällor?

 • Förvara inte böcker, papper eller kartonger i fuktiga utrymmen, till exempel på vinden, i garaget, i källaren eller i krypgrunderna. Vindar och krypgrunder bör inte användas som förvaringsutrymmen, men om du måste förvara föremål i ett garage eller en källare rekommenderar vi förseglade plastlådor.
 • Håll områden där mögel gillar att växa rent och torrt. Detta innebär att rengöra damm (biofilmer) från fönsterbänkar, golvlister och dörrkarmar. Dammsug mattor regelbundet med en HEPA-dammsugare. Rekommendationen är att dammsuga och sopa en dag i veckan PER BEHÅLLARE, inklusive husdjur.
 • Kontrollera bakom gardiner och möbler för dold kondens och biofilm. Låt luftflödet nå dessa områden genom att öppna draperier ofta och flytta möbler några centimeter från väggar, särskilt ytterväggar som kan bli kallare och främja kondensering.

Lita på din näsa, den mossiga lukten är en säker indikation på aktiv mögeltillväxt. Muffig lukt orsakas av mikrobiella VOC, luftburna kemikalier som är en metabolisk biprodukt av mögelspjälkning.

Om du tror att du har en dold mögelkälla, ring en professionell certifierad mikrobiell utredare för en fullständig mögelinspektion. Överdriven inomhusmögel kan orsaka strukturella skador på ditt hem och dess innehåll samt allergiska och respiratoriska reaktioner hos vissa boende. Var uppmärksam, var flitig så kan du överleva en blöt vinter relativt mögelfri.

Healthy Building Science är ett miljökonsultföretag som tillhandahåller mögeltestning och mögelinspektionstjänster för kommersiella byggnader, bostäder, flerfamiljshus, kontor, industri- och tillverkningsarbetsplatser, sjukhus och medicinska inrättningar samt enfamiljshus i San Francisco Bay Area och hela norra Kalifornien, inklusive städerna San Francisco, San Jose, Oakland och Sacramento.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.