Det filosofiska felet med att säga ”All Lives Matter”

En av de saker som överlevde min senaste utrensning av garderoben är en t-shirt med sloganen ”Refugees are welcome” (Flyktingar är välkomna). Det är en lögn om man tar det för vad det är. I Storbritannien är flyktingar definitivt inte välkomna, och har aldrig varit det. Asylsökandes ansökningar avslås lätt, många hålls i förvar och utvisas, och en alarmerande andel av flyktingarna är hemlösa. Ändå är uttalandet meningsfullt som ett uttryck för hopp: Jag vill leva i en värld där flyktingar är välkomna. Det är ett protestbudskap, en provokation, ett mål.

Vi använder ofta slagord som inte är strikt sanna i förhoppning om att deras offentliggörande ger upphov till ett moraliskt samtal som kan kulminera i deras sanning. Som ”flickor kan göra vad som helst” (i våra sexistiska samhällen kan de uppenbarligen inte göra det), eller ”all kärlek är lika” (återigen, inte utan äktenskaplig jämlikhet, eller om homofobin råder), eller det faktum att vi håller ”Pride”-marscher trots att internaliserad homofobi och transfobi gör att många människor inte är stolta. Detta är upprop som människor organiserar sitt motstånd mot orättvisor kring. För att se deras mening måste man ta ett steg tillbaka och ta in deras sociala sammanhang: utbredd sexism, rasism, homofobi och transfobi.

Vad menar vi med ”Black Lives Matter”?

Rörelsen Black Lives Matter (BLM) växte fram ur en hashtag som trendade 2013 efter att George Zimmerman frikändes för mord efter att ha skjutit ihjäl en sjuttonårig Trayvon Martin när han gick tillbaka från en kvartersbutik i Florida, med godis och dryck i handen. Sju år senare har det skett en ny våg av upprördhet och energi efter de senaste morden på George Floyd och Breonna Taylor av amerikansk polis.

Tagglinen för denna växande globala rörelse mot rasism mot svarta fungerar på samma sätt som de som beskrivs ovan. Den uttrycker sorg och ilska, men också längtan.

”Black Lives Matter” pekar på två saker:

  1. För olika stora samhällsinstitutioner – polisen, det straffrättsliga systemet, medicinen – betyder svarta liv inte lika mycket som andra liv.
  2. Svarta liv borde betyda lika mycket som andra liv.

Tillsammans utgör dessa påståenden grunden för att utmana anti-svart rasism.

Den första punkten är ett beskrivande uttalande. Det beskriver världen, och dess sanning kan verifieras genom data som bygger på observationer. I Storbritannien löper svarta människor fem gånger större risk att dö i samband med förlossning än vita människor, och den svarta spädbarnsdödligheten är dubbelt så hög. Svarta är dubbelt så ofta arbetslösa som vita, och nästan hälften av de svarta hushållen lever i fattigdom. Svarta människor löper tio gånger större risk att bli stoppade och visiterade än vita och fyra gånger större risk att bli arresterade. De utgör 3 procent av befolkningen, men 8 procent av dödsfallen i polishäkte. Svarta människors liv är beklagligt undervärderade.

Svart är inte en vetenskaplig term, utan en social: det finns ingen genetisk grund för ”svart” som kategori, och två svarta människor som väljs slumpmässigt har troligen mindre genetiskt gemensamt än vad någon av dem har med en viss vit person. Vad svarta människor har gemensamt är den rasism de utsätts för, vilket ger upphov till de diskrepanser som just beskrivits.

Om vi går över till det andra påståendet: ”Svarta liv borde vara viktiga” är vad vi kallar ett normativt uttalande. Det är en moralisk proklamation, där man hävdar att det är fel att svarta liv är undervärderade. Moraliska påståenden kan inte verifieras genom observationer; de bygger på särskilda värderingar som man måste argumentera för. (Jag kommer inte att argumentera för att svarta liv borde vara viktiga. Om det inte är ett värde som du redan har och finner självklart är den här artikeln inte för dig.)

Varför inte ”alla liv betyder något”?

Snart efter BLM-rörelsens start blev den själv motarbetad av förbryllande anklagelser om rasism, som ofta åtföljdes av en replik: ”All Lives Matter”

Det är uppenbart att detta inte är sant som ett beskrivande uttalande. Alla liv är inte viktiga. (Tänk på hur svarta människor, andra färgade människor, flyktingar, zigenare och resande samt hemlösa människor behandlas). Vi skulle i stället kunna tolka det som ett normativt påstående: Alla liv borde vara viktiga. Vi håller med. Men sammanhanget är mycket viktigt. Observera att ingen sa ”Alla liv är viktiga” före 2013. Det är snarare ett direkt svar på BLM och har inget liv utanför detta. Och det är ett problem, för om BLM förstås som ett åtagande att skyndsamt ta itu med våldet och brutaliteten i rasismen mot svarta, så är det i bästa fall en tangent och i värsta fall en illvillig distraktion att säga att ”Alla liv är viktiga”.

Dess effekt är att förhala samtal om rasism mot svarta och i stället antingen låtsas att alla liv spelar roll, eller prata om allas liv på en gång, oavsett om särskilda grupper är utsatta för särskilda, potentiellt dödliga orättvisor just nu eller inte. Detta lämnar ingen bandbredd för att ta itu med de särskilt brutala orättvisor som svarta människor utsätts för. Att säga ”All Lives Matter” bryter mot begreppet triage inom medicinsk etik, som kräver att vi tar itu med de mest bekymmersamma eller livshotande frågorna först.

”All Lives Matter” är därför ett hinder för att ta itu med rasism mot svarta. Ibland är det ett resultat av okunskap, en misstolkning av BLM. Oftare är det avsiktligt; en filibuster, inriktad på att spåra ur antirasistiskt arbete.

Från illa till värre

Förra veckan betalade en grupp brittiska fotbollsfans för att en banderoll med texten ”White Lives Matter” skulle flyga över en fotbollsmatch i Manchester, precis efter att spelarna hade gått på knä i solidaritet med BLM.

Med tanke på mina argument för ”Black Lives Matter” kan man dra slutsatsen att resonemanget överförs till ”White Lives Matter” om man bara byter ut ett ord. Men vita liv värderas redan, så vad är kampen för? Varför flyga en banderoll? Vita människor tjänar mer, är mest sannolika att vara anställda och minst sannolika att bli arresterade. Tänk på att det är betydligt troligare att brittiska arbetsgivare ringer tillbaka till CV:n med ”vita brittiska” namn än till CV:n med namn som förknippas med färgade personer, även om texten är identisk. Det finns inga empiriska bevis för att vita människor har problem just på grund av att de är vita. Att vara vit är något som fungerar till en persons fördel, även om deras liv kan vara svårt av andra skäl.

Och här är poängen. Många av dem som försvarar fotbollsstuntet hävdar att de tolkar ”Black Lives Matter” som att endast svarta liv spelar roll. De har fel (se ovan), men om vi följer denna logik verkar det rimligt att anta att de också tror att ”White Lives Matter” betyder att endast vita liv är viktiga. Det innebär ett uttalande till stöd för vit överhöghet. Antisvart rasism är inte ett mystiskt, dolt fenomen. Rasism blir inte tydligare än att en person skjuts när han eller hon joggar eller att en kvinna dödas i sin säng av polisen. Att skicka upp en ”White Lives Matter”-banner i skyn skjuter bortom okunskap till något mycket mer hotfullt.

I takt med att BLM fortsätter att få fart och institutionerna tvingas förändras kommer vi sannolikt att få se fler repressalier av det här slaget. Det är en tid för hopp, men också för vaksamhet och ständig solidaritet. De av oss som är allierade i denna kamp har en skyldighet att se till att resonemanget bakom BLM är så tydligt som möjligt, så att vi kan driva denna rörelse framåt genom argumentens kraft såväl som rättvisans kraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.