De maagd van Frankrijk: Een kort overzicht van Jeanne d’Arc en het beleg van Orléans

Frankrijk, verwikkeld in een oorlog met Engeland in een strijd om de Franse troon tijdens de Honderdjarige Oorlog, zou een redder vinden die op zijn beurt een ketter was voor de Engelsen. Deze zondares en heilige was een vrouw met de naam Jeanne d’Arc. Hoewel de meeste mensen weten dat de Engelsen haar op de brandstapel in Vieux Marche in Rouen hebben verbrand, zijn de meesten haar militaire avonturen tegen de Engelsen vergeten.

Het boerenmeisje

In 1412 werd Jeanne d’Arc (of Jeanne d’Arc) geboren in het dorp Domremy, gelegen in het hertogdom Bar, Frankrijk. Ze was de dochter van arme boeren met de naam Jacques d’Arc en zijn vrouw Isabelle. Zoals de opvoeding op elke boerderij, leerde Jeanne vooral landbouwvaardigheden. Er werd gezegd dat ze een hardwerkend en religieus kind was.

Jeanne d’Arc, door Eugène Thirion (1876). Het portret verbeeldt Jeanne d’Arc’s ontzag bij het ontvangen van een visioen van de aartsengel Michaël. (Publiek domein)

Jeannes roem ontstond toen ze beweerde de stem van God te horen, die haar opdroeg de Engelsen te verdrijven en de kroonprins van Frankrijk, Charles Valois, tot koning van Frankrijk te laten kronen. Ongelooflijk genoeg kreeg Jeanne de kans de kroonprins Karel VII te ontmoeten toen de situatie in 1429 in negatieve zin veranderde.

In 1429 werd de stad Orleans, die trouw was aan de Franse kroon, al meer dan een jaar belegerd door de Engelsen. Terwijl Orléans zwaar onder vuur lag, rukte de oom van Hendrik VI, John, hertog van Bedford en de Engelse regent, met een troepenmacht op naar het hertogdom Bar, dat op dat moment onder het bewind stond van René, de zwager van Charles Valois.

Siege van Orléans, 1429. (Publiek domein)

Divine Revelation

Toen ze zag dat de Engelse opmars niet te stuiten leek, benaderde de jonge Jeanne in het dorp Domremy de garnizoenscommandant, Robert de Baudricourt, en deelde hem mee dat stemmen haar opdroegen Orléans te redden. Ze eiste dat hij wat mannen zou verzamelen, wat middelen zou verschaffen, en haar naar Chinon zou brengen om de Dauphin te ontmoeten. De garnizoenscommandant spotte met het idee van een boerenmeisje dat voor het Franse hof zou staan en stuurde haar weg. Niet afgeschrikt, verzocht ze Baudricourt’s soldaten, en door nauwkeurige voorspellingen te doen over de uitkomsten van gevechten (blijkbaar een bewijs van goddelijke openbaring), werd ze uiteindelijk geëscorteerd naar het Koninklijk Hof.

Joan arriveerde in Chinon op 23 februari 1429. Vlak voordat Jeanne aankwam, zou Charles zich hebben vermomd om te zien of zij hem zou kunnen identificeren, en om haar ‘krachten’ als profetes te testen, maar het mocht niet baten, want ze boog voor hem en zei: “God geve u een gelukkig leven, lieve koning!”

Miniatuur uit Vigiles du roi Charles VII. Jeanne d’Arc en Karel VII, koning van Frankrijk. (Publiek domein)

Na een langdurig onderzoek door de theologen bleek ze geen ketter of krankzinnige te zijn. Omdat er geen geestelijke problemen werden gevonden, adviseerden zij Karel haar te laten doen wat de goddelijke wil haar blijkbaar had opgedragen. Karel stemde toe.

Joan van Arc te paard. (1505) (Publiek domein)

Voordat ze de strijd met de Engelsen aanging, schreef Jeanne een brief aan de Engelse koning en de Engelse regentes van Frankrijk:

JESUS, MARY

Koning van Engeland, leg verantwoording af aan de Koning van de Hemel van uw koninklijk bloed. Geef de sleutels van alle goede steden die u in bezit hebt genomen, terug aan de Maagd. Zij is door God gezonden om het koninklijk bloed terug te vorderen, en is ten volle bereid vrede te sluiten, als u haar voldoening schenkt; dat wil zeggen, u moet recht doen wedervaren, en alles terugbetalen wat u hebt genomen.

Koning van Engeland, als u deze dingen niet doet, ben ik de bevelhebber van het leger; en op welke plaats ik uw mannen in Frankrijk ook zal aantreffen, ik zal ze het land doen ontvluchten, of ze willen of niet; en als ze niet willen gehoorzamen, zal de Maid ze allemaal laten doden. Zij is gezonden door de Koning van de Hemel, lichaam voor lichaam, om u uit Frankrijk weg te halen, en de vrijster belooft en verklaart u, dat als u Frankrijk niet verlaat, zij en haar troepen een machtig geschreeuw zullen ontketenen, zoals men in Frankrijk in geen duizend jaar heeft gehoord. En gelooft dat de Koning des Hemels haar zoveel macht heeft gezonden dat u haar of haar dappere leger geen kwaad zult kunnen doen.

Tot u, boogschutters, edele wapenbroeders en alle mensen die zich voor Orléans bevinden, zeg ik u in Gods naam: ga naar huis, naar uw eigen land; als u dat niet doet, pas dan op voor de vrijster en voor de schade die u zult lijden. Probeer niet te blijven, want u hebt geen rechten in Frankrijk van God, de Koning des Hemels, en de Zoon van de Maagd Maria. Het is Karel, de rechtmatige erfgenaam, aan wie God Frankrijk heeft gegeven, die binnenkort met een groot gezelschap Parijs zal binnenkomen. Indien gij de berichten niet gelooft, die van God en de Maagd geschreven zijn, dan zullen wij, waar wij u ook mogen vinden, spoedig zien, wie meer recht heeft, God of gij.

William de la Pole, Graaf van Suffolk, Sir John Talbot, en Thomas, Lord Scales, luitenants van de Hertog van Bedford, die zich regent van de Koning van Frankrijk noemt voor de Koning van Engeland, geef antwoord, indien gij vrede wilt sluiten over de stad Orléans! Indien gij dit niet doet, zult gij u steeds de schade herinneren, die u zal overkomen.

Hertog van Bedford, die zich regent van Frankrijk voor de Koning van Engeland noemt, de Maid verzoekt u, haar u niet te doen vernietigen. Als u haar geen genoegdoening geeft, zullen zij en de Fransen de grootste prestatie ooit in de naam van het christendom verrichten.

Gedaan op de dinsdag van de Goede Week (22 maart 1429). HOOR DE WOORDEN VAN GOD EN DE MAID.

U kunt zeker vermoeden dat de koning van Engeland en de Engelse regent van Frankrijk het niet hartelijk opnamen.

Religieuze oorlog

Joan d’Arc, als symbool van Gods wil voor de Fransen, had een generatiegewijze Engels-Franse strijd om tronen veranderd in een godsdienstoorlog.

Joan d’Arc (Public Domain)

Nadat ze de theologen en de toekomstige koning van Frankrijk ervan had overtuigd dat het goddelijke haar had gezonden, kreeg ze een harnas aan en werd een troepenmacht van vierduizend man onder haar bevel geplaatst. Ze vertrok spoedig daarna naar Orléans, met een wit vaandel waarop Jezus, de Maagd Maria en twee engelen waren afgebeeld.

Fortificaties rond Orléans ten tijde van het beleg. Engelse forten zijn rood afgebeeld, Franse forten blauw. (CC BY-SA 3.0)

Op 29 april 1429 trok ze Orleans binnen. Daar ontmoette zij de commandant van het garnizoen, Jan, de Bastaard van Orléans. Toen ze hem ontmoette, eiste ze dat hij onmiddellijk de Engelsen zou aanvallen. John was echter nog niet klaar. Terwijl John zich voorbereidde met de nu extra vierduizend troepen die Jeanne vergezelden, besloot Jeanne de Engelse troepen te benaderen en toe te roepen. Ze vertelde hen dat zij degene was die door God gezonden was – de “maagd” – en zei tegen hen “Ga weg, of ik laat jullie gaan”, maar de Engelsen die haar boodschap hoorden, slingerden beledigingen terug.

Op 30 april vielen de milities van Orleans, onder het bevel van Etienne de Vignoles, de Engelsen aan op de Boulevard van Saint-Pouair, maar de aanval bleek niet succesvol. Jeanne riep naar Sir William Glasdale in Les Tourelles en zei: “Geef toe aan Gods bevel.” De Engelsen antwoordden door haar een “cowgirl” te noemen. Ze maakten Joan duidelijk dat als ze haar gevangen zouden nemen, ze haar zeker zouden verbranden. Maar zelfs in hun woede waren ze ook voorzichtig.

Op 1 mei vertrokken Dunois en een kleine groep mannen, samen met Jeanne en enkele soldaten, om het leger terug te brengen naar Blois. Tijdens deze kleine missie deden de Engelsen geen poging de Fransen aan te vallen, ook al wisten ze dat zij bij dit kleine leger was. Interessant is dat de reden om de Fransen niet aan te vallen een gevolg van angst lijkt te zijn geweest, want de lagere Engelse rangen vreesden dat zij bovennatuurlijke krachten bezat en het risico haar dood of levend te pakken was schadelijk voor hun eigen welzijn.

Op 3 mei arriveerde de hoofdmacht van Jeanne’s hulptroepen. Ze maakte de Franse soldaten en officieren duidelijk dat God haar gestuurd had, toen ze aan het hoofd naar binnen reed terwijl een priester uit het boek Psalmen zong.

(Creative Commons, CC BY-SA 3.0)

Met Jeanne en 4000 man in Orleans, vielen de Armagnacs (prominente Orleanisten in de Franse politiek) op 4 mei het afgelegen Engelse fort Saint Loup aan en veroverden het. Vol vertrouwen na de verovering van Saint Loup, bereidden de Fransen zich voor om de volgende dag de zwakste Engelse bastions op de zuidelijke oever van de Loire aan te vallen. Maar ondanks de overwinning besloot Jeanne tot een tijdelijk bestand van één dag ter ere van het feest van Hemelvaart op 5 mei. Het was tijdens deze wapenstilstand dat Johanna een brief schreef voor de Engelsen waarin stond: “Jullie, mannen van Engeland, die geen recht hebben op dit Koninkrijk Frankrijk, de koning van de hemel beveelt en verwittigt jullie via mij, Jeanne de Maiden, om jullie land te verlaten; of ik zal een wapengekletter teweegbrengen dat eeuwig herinnerd zal worden. En dit is de derde en laatste keer dat ik u schrijf; ik zal verder niets meer schrijven.”

Ze gaf deze brief aan een kruisboogschutter en hij schoot de brief in de Engelse vesting Les Tourelles. In het fort haalde een boogschutter de boodschap op en zei: “Lees, hier is het nieuws!” De Engelse commandant antwoordde: “Hier is nieuws van de Armagnac hoer!” Joan zou hebben gehuild na het horen van hun antwoord.

De Engelse ondergang

Op 6 mei gingen de Fransen op weg en bereikten Fort Saint-Jean-le-Blanc. Ze vonden het echter leeg. De Armagnacs bleven oprukken. De Engelsen verschenen buiten het fort en probeerden een cavaleriecharge uit te voeren, maar werden verslagen en teruggedreven in hun bolwerk.

15e-eeuwse afbeelding van Jeanne d’Arc die een aanval leidt op een Engels fort tijdens het beleg van Orléans. (Publiek domein)

Met de Engelsen in het nauw, gingen de Armagnacs verder met het veroveren van een ander Engels fort bij het klooster Les Augustins. Vanaf hier hielden de Aramagnacs stand op de zuidelijke oever van de rivier de Loire voordat ze de volgende ochtend op 7 mei het Engelse fort Les Tourelles innamen.

Terwijl Jeanne deelnam aan veel van de gevechten, deed ze dit vanuit een ondersteunende rol, de mannen aanmoedigend, het moreel en vertrouwen oppeppend, en ze hielp ook veel van de gewonden voordat ze zelf boven de borst gewond raakte door een pijl in Les Tourelles. Ze zou de pijl met haar eigen hand eruit getrokken hebben en de wond met olie verzorgd hebben. Nadat ze haar wond had verzorgd en wat had gerust, zag ze dat Franse troepen zich uit het fort terugtrokken. Ze greep snel haar vaandel en stormde naar het fort. Ze stak haar vaandel in de grond en riep de mannen toe om door te vechten.

Sir William Glasdale en zijn kleine Engelse troepenmacht, zagen dat ze niet langer stand konden houden in hun aarden en houten fort, en nadat ze gezien hadden dat Jeanne niet dood was, vluchtten ze uit het zwakke slecht gebouwde fort naar het veiliger stenen fort van Les Tourelles. Het was op dit moment dat Jeanne Glasdale zag vluchten en naar hem riep. “Glasdale! Glasdale! Geef je over aan de Koning van de Hemel! Je noemde me een hoer, maar ik heb medelijden met je ziel en die van je mannen!”

Of Glasdale gestopt is of niet is voor discussie vatbaar, maar tijdens de chaos om hen heen, raakte een Franse brandstichtende boot vast onder de houten ophaalbrug, waardoor deze in brand vloog. Glasdale en zijn mannen die probeerden de brug over te steken om de veiligheid van Les Tourelles te bereiken, haalden het niet, want de brug vloog in brand en verzwakte al snel. De brug kon het gewicht van de mannen niet houden en viel uit elkaar en begaf het. Glasdale en de mannen met hem stortten in de rivier en verdronken door het gewicht van hun wapenrusting.

Tafels gedraaid

De schijnbaar onstuitbare Franse opmars zorgde ervoor dat de Engelsen het fort overgaven, wat resulteerde in een Franse overwinning die het beleg van Orléans ophief. Negen dagen na de aankomst van Jeanne in Orleans was het beleg ineengestort. Deze militaire overwinning was een belangrijk keerpunt in de Honderdjarige oorlog.

Daarna vielen meer forten in het hertogdom waardoor de Engelsen troepen stuurden om de opmars te stoppen, maar zij werden op hun beurt verslagen. In slechts een paar weken werden de Engelsen in de Loire vallei weggevaagd en Bedford, de Engelse Regent van Frankrijk, had veel van zijn voorraden verloren, wat voorlopig elke verdere Engelse opmars ernstig belemmerde.

Joan nam deel aan vele succesvolle militaire operaties totdat de Engelsen haar uiteindelijk gevangen namen.

Joan d’Arc en het Franse leger marcheerden naar de verdediging van Compiegne tegen het Bourgondische leger, geleid door Jan van Luxemburg, en arriveerden op 14 mei 1430. Echter, op 22 mei ging Jeanne tijdens een sortie op pad en verraste de Bourgondiërs. Hoewel de aanval van Jeanne effectief was, weigerden de Bourgondische troepen de nederlaag, verzamelden hun krachten en versloegen haar mannen.

Joan trok zich terug naar de poorten en bleef doorvechten, omdat ze weigerde haar nederlaag toe te geven. Door deze koppige wil viel ze in de handen van haar vijand, want de commandant van de stad liet de poorten lang genoeg open voor Jeanne en haar troepen om binnen te komen. Toen hij echter zag dat Jeanne weigerde zich los te maken en de vijand zo dicht bij de ingang was, beval de commandant de poort te sluiten en bezegelde daarmee Jeanne’s lot.

Joan gevangen genomen door de Bourgondiërs bij Compiègne. Muurschildering in het Panthéon, Parijs. (Publiek domein)

Nadat de Bourgondiërs haar gevangen hadden genomen, namen ze Jeanne gevangen in het kasteel van Beaulieu in Rouen. Na een langdurige gevangenschap en proces werd de Maiden of France op 30 mei 1431 geëxecuteerd.

“Jeanne d’Arc sterft op de brandstapel”, geschilderd in 1843 door de Duitse kunstenaar Hermann Anton Stilke (1803-1860). Hermitage Museum, St. Petersburg. (Publiek domein)

Featured image: Detail; Jeanne d’Arc bij het beleg van Orléans door Jules Lenepveu (CC BY-SA 2.5)

Door Cam Rea

Baumgaertner, Wm. E. Een tijdlijn van het Engeland van de vijftiende eeuw – 1398 tot 1509. Victoria, B.C., Canada: Trafford Publishing, 2009.

Bradbury, Jim. The Routledge Companion to Medieval Warfare. Londen: Routledge, 2004.

Edmunds, Joan M. The Mission of Joan of Arc. Forest Row: Temple Lodge, 2008.

DeVries, Kelly. Jeanne d’Arc: Een militair leider. Stroud: Sutton, 1999.

Dupuy, Trevor N., Curt Johnson, and David L. Bongard. De Harper Encyclopedie van de Militaire Biografie. New York, NY: HarperCollins, 1992.

Joan of Arc. Brief aan de koning van Engeland, 1429. Vertaald door Belle Tuten uit M. Vallet de Vireville, ed. Chronique de la Pucelle, ou Chronique de Cousinot. Parijs: Adolphe Delahaye, 1859, pp. 281-283. https://legacy.fordham.edu/halsall/source/joanofarc.asp

Mirabal, Laura. Jeanne d’Arc: De lelie van Frankrijk. Bloomington, IN: Authorhouse, 2010.

Pernoud, Régine, Marie-Véronique Clin, Jeremy duQuesnay Adams, and Bonnie Wheeler. Jeanne d’Arc: Haar verhaal. New York: St. Martin’s Press, 1999.

Richey, Stephen W. Jeanne d’Arc: De heilige krijger. Westport, Conn: Praeger, 2003.

Tuckey, Janet. Jeanne d’Arc, “de maagd;”. Londen: M. Ward & Co, 1880.

Wagner, John A. Encyclopedia of the Hundred Years War. Westport, Conn: Greenwood Press, 2006.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.