Tutkimus käynnissä

Abstract

Transsukupuoliset/sukupuoleltaan erilaiset ihmiset kokevat, että heidän sukupuoli-identiteettinsä ja syntymähetkellä oletetun sukupuolen välillä on epäsuhta, mikä johtaa usein sukupuolidysforiaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu autismin ja sukupuolen moninaisuuden/dysforian samanaikaisen esiintymisen merkittävää ylikorostumista: jopa 22,5 prosentilla transsukupuolisista henkilöistä on olemassa olevia ASD-diagnooseja (Strauss ym., 2017), ja jopa 15 prosenttia autistisista aikuisista ilmoittaa transsukupuolisen identiteetin (Walsh ym., 2018). Autistiset sukupuolen moninaiset/dysforiset (ASD+GD/D) henkilöt ovat jääneet huomiotta sekä tutkimuksessa että tuessa. Kaikista ASD:n yleisistä samanaikaisista tiloista ASD+GD/D:n samanaikaisuus on saanut vähiten huomiota kliinisessä tutkimuksessa, ja muutamat olemassa olevat tutkimukset ovat keskittyneet ensisijaisesti ASD:n ja GD:n samanaikaisuuteen nuorilla. Tämän puutteen täyttämiseksi tutkimuksemme tavoitteena on tunnistaa ASD+GD/D-aikuisten ensisijaisia tarpeita, riskejä ja resilienssitekijöitä ja muuntaa nämä havainnot ASD-ystävälliseksi tieto- ja tukioppaaksi, jota ASD+GD/D-yhteisö voi käyttää. Yhteisölähtöinen tutkimuslähestymistapamme ottaa erilaiset kansainväliset itseohjautuvat henkilöt ja keskeiset sidosryhmät mukaan tutkimuskumppaneiksi tähän ASD+GD/D-aikuisia koskevaan tutkimukseen. Tutkimusryhmämme tekee yhteistyötä Alankomaiden, Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä. Kaksi tutkijoistamme on itse autistisia ja transsukupuolisia, mikä takaa eletyn kokemuksen autenttisuuden, joka on olennainen osa tämän kaksoisen eriarvoisuutta edustavan väestön kanssa tehtävän tutkimuksen toteuttamista ja tulkintaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.