Začněte sbírat umění

Estetika černošského uměleckého hnutí

O Shantay Robinson

All Praises Due by Nelson Stevens, akryl na plátně. Soukromá sbírka

Ačkoli hnutí Black Arts Movement nebylo prvním případem, kdy černoši mobilizovali své umění za účelem posílení své pozice, bylo toto hnutí přímo spojeno s politikou lidu a považováno za sestru hnutí Black Power. V článku z roku 1968 nazvaném „The Black Arts Movement“ (Hnutí černého umění) píše přední znalec hnutí Larry Neal: „Toto hnutí je estetickou a duchovní sestrou konceptu Black Power. Jako takové si představuje umění, které přímo promlouvá k potřebám a aspiracím černé Ameriky.“ Ačkoli postoje a styl, které vznikly v době nexu Black Arts Movement, lze nalézt v umění současných černošských umělců, o Black Arts Movement nebylo vytvořeno mnoho vědeckých prací a mnoho publikací, které v té době vznikly, již není v prodeji. Co však zůstalo, je duše tohoto hnutí. V článku Damona Powella „The Aesthetics of Blackness: Theology, Aesthetics & Blackness in the Black Arts Movement Western Aesthetics and Blackness“ identifikuje duši jako: „…předposlední formu uznání, potvrzení a pocty životu, práci, postojům a uměleckému umění celého Black Arts and Black Power Movement“. C. Eric Lincoln definuje duši jako „…podstatu černošství. Je to tvůrčí génius osvobozeného muže a ženy, kteří se vyrovnali sami se sebou a se svým dědictvím. Je-li černoch krásný, je to duše, která ho takovým činí…“

Jak si ale vysvětlit duši v umění černošského uměleckého hnutí? Jak se duše promítá do estetických principů? David Lionel Smith si klade otázku, co je to černošská estetika. Smith cituje Addisona Gayla, který prohlašuje: „Černošská estetika v pojetí tohoto spisovatele je tedy korektivem – prostředkem, který má pomoci černochům vymanit se ze znečištěného hlavního proudu amerikanismu a nabídnout logické, zdůvodněné argumenty, proč by se neměl chtít zařadit po bok Normana Mailera nebo Williama Styrona.“ (Srov. např. Podle některých badatelů černošská estetika odmítá západní estetiku a zabývá se spíše povznesením černochů. Smith se zamýšlí nad rozdíly mezi „černošskou estetikou“ a „černošskou estetikou“. Uvádí, že ta první se nechává otevřená více možnostem, ale ta druhá mluví konkrétně o něčem, co musí dělat umění černošského uměleckého hnutí. Neal uvádí: „Hlavním principem Black Power je nutnost, aby černoši definovali svět podle svých vlastních podmínek. Černošský umělec vyslovil stejný názor v souvislosti s estetikou… Černošský umělec to chápe tak, že jeho hlavní povinností je promlouvat k duchovním a kulturním potřebám černošského lidu.“

V článku nazvaném „Sociální pozadí černošského uměleckého hnutí“ Neal uvádí: „Černošské umělecké divadlo přišlo do Harlemu na jaře po Malcolmově zavraždění“. U zrodu Black Arts Theater stál Amiri Baraka. Historie Černého uměleckého hnutí je sporná v tom, že podle Kim McMillonové v článku „Black Feminism, The Ancestors Speak and the Women of the Black Arts Movement“ někteří považují toto hnutí za přirozené pokračování harlemské renesance. Většina vidí vznik hnutí v odchodu Amiriho Baraky (LeRoi Jones) z Downtownu do Harlemu. Píše: „V březnu 1965, po zavraždění Malcolma X 21. února, se LeRoi Jones (Amiri Baraka) přestěhoval z Lower East Side na Manhattanu do Harlemu, což je exodus považovaný za symbolický zrod černošského uměleckého hnutí“. McMillon zpochybňuje symbolický přesun feministickým čtením, které by se případně mohlo zabývat černošským uměleckým hnutím počínaje hrou Lorraine Hansberryové Rozinka na slunci (A Raisin in the Sun) z roku 1959. Ačkoli Černé umělecké hnutí 60. a 70. let vedli převážně muži, ženy jako Sonia Sanchezová a Barakova manželka Amina Baraka byly ženskými hlasy, které hrály klíčovou roli při formování duše hnutí.

Neal uvádí: „Koncepty Black Arts a Black Power se oba široce vztahují k touze Afroameričanů po sebeurčení a národnosti. Oba koncepty jsou nacionalistické. Jedna se zabývá vztahem mezi uměním a politikou, druhá uměním politiky“. Protože posláním hnutí Black Arts je osvobození černochů, zpřístupnili umělci tohoto hnutí svá díla lidem prostřednictvím tvorby brožur, sešitů a plakátů, které si lidé mohli dovolit. Umění je často exkluzivní pro movité obyvatelstvo, ale Black Arts Movement zpřístupnilo umění těm, kteří si běžně nemohou dovolit drahé umění. Tato strategie rozšířila publikum pro díla a v podstatě posílila poselství černošského osvobození pro více lidí. Nejenže byla díla vytvořena pro obyčejné lidi, ale byla i o obyčejných lidech. Umělci v té době zůstávali v obraze, co se děje na místě a s lidmi, aby se k nim mohli vztahovat. Smith píše: „… vyžaduje to, aby kritik byl obeznámen s běžnými zkušenostmi černošského lidu – nebo přesněji, aby kritik sdílel takové znalosti, které by takové publikum pravděpodobně mělo“. Umělci tohoto hnutí věděli, že nemohou dosáhnout osvobození černochů bez celého národa, a proto měli uši nastražené v ulicích. Používali jazyk, rytmy a apelovali na duši lidu. Neal píše, že otázka vždy zněla: „Kde je lid, bratře?“. Lidé se v té době věnovali Jamesi Brownovi, a tak se hnutí dostalo k Jamesi Brownovi.

Ačkoli je černošské umělecké hnutí známé především díky své literatuře, výtvarné umění se také utvářelo způsobem, který dával černochům moc. Skupina AfriCOBRA, kterou v roce 1967 založili v jižní části Chicaga Jeff Donaldson, Wadsworth Jarrell, Jae Jarrell, Barbara Jones-Hogu a Gerald Williams, vytvořila jednu z nejslavnějších nástěnných maleb černošské kultury s názvem The Wall of Respect. Kolektiv se zabýval vývojem černošské estetiky cestováním do Afriky a studiem afrického umění. Cílem AfriCOBRA bylo reprezentovat hrdost černochů, jejich sebeurčení a podporovat černochy z africké diaspory. Tito umělci podporovali výtvarné umění hnutí a jeho práci pro osvobození černochů.

Ačkoli je hnutí staré více než 50 let, někteří z těchto umělců pracují dodnes. Carolyn Lawrence, Dindga McCannon, Lev T. Mills, Jae Jarrell a Wadsworth Jarrell vytvářeli v tomto období umění, které by vzdělávalo lid a dávalo mu sílu. Dílo Carolyn Lawrenceové Uphold Your Men (1971) a Black Children Keep Your Spirits Free (1972) reprezentuje roli žen v době černošské moci. Uphold Your Men je sítotisk, médium používané v té době na podporu dostupnosti umění. Dílo bylo uvedeno ve sborníku We Wanted a Revolution: Radikální černošské ženy 1965-1985 v Brooklynském muzeu. Dindga McCannonová vytvořila bojovnice, ke kterým mohla vzhlížet, protože v 60. a 70. letech jich mnoho neznala. Její intermediální konstrukce Revolutionary Sister (Sestra revolucionářka), inspirovaná sochou svobody, využívá černošské barvy osvobození, červenou, zelenou a černou, protože představuje svobodu Afroameričanů. Toto dílo se objevilo také na výstavách We Wanted a Revolution a Out of Place: A Feminist Look at the Collection v Brooklynském muzeu. Lev T. Mills, který navrhl pečeť pro knižní cenu Coretty Scott Kingové, byl představen na výstavě Soul of a Nation o umění hnutí Black Power, která procestovala celý svět. Jeho dílo Le Roi…? je ve sbírce Brooklynského muzea. Jae Jarrell, jeden ze zakladatelů společnosti AfriCOBRA, se zaměřuje na módní design, který vzbuzuje hrdost, sílu a respekt Afroameričanů. Wadsworth Jarrell je malíř, sochař, grafik a zakládající člen skupiny AfriCOBRA. Po odchodu z učitelského místa na Howardově univerzitě se Jarrell stal odborným asistentem na univerzitě v Georgii. Umění Jae Jarrella i Wadswortha Jarrella bylo představeno na Benátském bienále 2019 na výstavě AfriCOBRA, Nation Time.

V posledních letech je zájem o díla výtvarných umělců hnutí Black Power. Na benátském bienále vystavovala nejen skupina AfriCOBRA, Soul of Nation: Art in the Age of Black Power 1963-83, která putovala do několika muzeí po celém světě. Ačkoli se data zařazení pohybovala v rozmezí let 1963-1983, bylo do ní zařazeno několik umělců z éry hnutí Black Arts Movement. Výstava, kterou uspořádala britská Tate Modern, putovala do DeYoung Museum v San Franciscu, The Broad v Los Angeles, Museum of Fine Art v Houstonu, Crystal Bridges Museum of American Art v Arkansasu a Brooklyn Museum. Tate explikuje:

Umělci reagovali na tuto dobu tím, že provokovali, konfrontovali a zpochybňovali očekávání. Jejich rozmach vytváří elektrizující vizuální cestu. Živoucí obrazy, silné nástěnné malby, koláže, fotografie, revoluční návrhy oděvů a sochy vytvořené z černých vlasů, roztavených desek a punčoch – rozmanitost uměleckých děl odráží mnoho pohledů umělců a kolektivů působících v této výbušné době.

Soul Sista od Kevina Johnsona

Ačkoli je hnutí Black Arts Movement datováno lety 1965-1975, vliv umělců tohoto období na současnost je významný. Využití umění jako nástroje osvobození bylo hlavním operativním prostředkem tohoto hnutí. A dnes vidíme tolik umělců, kteří se živí tím, že jsou umělci způsobem, který byl v roce 1965 nemyslitelný.

Díky nim můžeme

Prohlížet a nakupovat výtvarné umění z naší rostoucí sítě umělců, sběratelů, pozůstalostí, galerií – specializujeme se na díla černošských amerických umělců s velkými hodnotami na prvotřídní umění.

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového kurzu o tom, jak založit svou sbírku.

Shantay Robinson se zúčastnila programu Burnaway Art Writers Mentorship Program, Duke University’s The New New South Editorial Fellowship a CUE Art Foundation’s Art Critic Mentoring Program. Psala pro Burnaway, ArtsATL, ARTS.BLACK, AFROPUNK, Number, Inc. a Washington City Paper. Během studia na Savannah College of Art and Design, kde získala titul MFA v oboru psaní, působila jako docentka v High Museum of Art. V současné době pracuje na doktorátu z psaní a rétoriky na George Mason University.

Koupili byste si akcie společnosti BAIA, kdybyste mohli? Nuže, zveme vás, abyste se k nám připojili a stali se našimi měsíčními podporovateli, počínaje pouhými 3 dolary měsíčně VY se stanete podílníkem a začnete nám pomáhat měnit životy prostřednictvím umění. Rozšiřujeme tým BAIA a vaše příspěvky využijeme k najmutí dalších členů týmu za účelem vytvoření více vzdělávacích a marketingových zdrojů pro školy a univerzity o afroamerických umělcích v minulosti i současnosti.

Podívejte se na náš seznam odměn za to, že se stanete patronem / podporovatelem BAIA. Váš měsíční příspěvek má trvalé výhody. – „Jaký bude váš odkaz“ – Dr. Margaret Burroughs

Deloris a Eddie Youngovi, Esther Silver-Parker, Eugene Foney, Petrucci Family Foundation Collection of African American Art, Zadig & Voltaire, National Black Arts Festival, Dr. Leslie Fields, Jim Nixon, dr. Michael Butler, Matthew Putman, Grant Hill, Frank Frazier, Houston Museum of African American Culture, Joan Crisler, Dee Greer, March on Washington Film Festival, Danny Jenkins, Deborah L. McCullough, Ashlee Jacob, John a Melanie Guessovi, Tricia Konan, Michael Brinson, Dr. A. Holloway, Rosie Gordon-Wallace, Jeanette D Adeshote, Ja-Na Bordes, Rev. Anita Marshall, Tricia Konan, Robin King, Kerri L. Forrest, Nan, Thomas E. Rodgers, D. Lacy, Jeffery Washington, Brenda Larnell, Helen Oyekan, Jeffery Washington, Letashia Mosbey, Marian Darlington, Roslyn Valentine, Vyonne Diva, Ednarina Blake, Devera Redmond, Reginald Browne, Carla West, Beatrice, Longshore, Abimbola Thompson, Barbara Johnson, Beverly C Smith, Deborah R. Moore, dr. Skyller Walkes, Ednarina BLAKE, Garr Parks, Gerald Carrington, Jae M, James B Wingo, Jocelyne Lamour, Kevin Smokler, Marion Zweig, Mary Ali-Masai, Michael J. Todd, Nan, Reg Pugh, Shannon DeVaney, Thomas E. Rogers, Tonya Pendleton, D Lacy, Noreen Winningham, Mason Archie, Jill Scott, Cari Jackson Lewis, Patrick Stewart, Rachel Corbray, Cecilia Winters-Morris, Christ Van Loan Sr., Romaine Roberts, Michael Jacobs, K.L. Martin, Gale Ross, Manuelita Brown, Annette, Jamal Love, Glenn Isaac Sr, M. Rasheed, Angela Williams, Dana Todd Pope, Terese L Hawkins, Mark Everett Sanders, Kirby L. Coleman, Harold Moore, Fredric Isler, dr. Locke, Queen Brooks, Charles Bibbs, Diana Shannon Young, Dr. Yonette Thomas, M Belinda Tucker, Karen Y House, Runez M Bender, Duke Windsor, Cheryl Odeleye, Stephen Bennett, Shawn Rhea, Ethnie Weekes, Paul Robinson, Janice Orr, Patricia D Dungy, Jocelyn Benita Smith, Joan L. Ward, Garr Parks, Pamela Carter, Carlton Cotton, Diane R Miles, Jean Ann Durades, Luthetis Carey, Susan Ross, Harry F Banks, Shelia McNair, Lorna Conley, Shelley Byrd, DeLores M Dyer, Stefanie Fe Steele, Marjorie Hammock, Celestine Hinnant, ALKEBU LAN IMAGES Bookstore, Deborah Paige-Jackson, Desiree Dansan, Karen Pinzolo, Sonia Spencer, James Whitten, Shelley Danzy, Linda Eaddy, Wilhelmina Barker, Dorothy Massey, Annie Cheffers, Maddy Markland, Kaileigh Nelson, Kellyn Maguire, Cory Huff, keishua, Megan LaCroix, Sara Friesen, Desirée Stroud, Madison Taylor, Nina Marie, Mina Silva, Whitney, Toni Wendel, S F, Claire Sig, Isabel Engel, Sarah Drury, Elizabeth DeBunce, Hannah Diener, Diane Hughes, Petrina Burkard, Laura Di Piazza, Lisa Dunford Dickman, Jocelyn Greene, Cheryl B Blankman, Nicole Farley, Mitchell Shohet, Samiur Rashid, Sarah Rooney, Marina Kovic, Lloyd Goode, Sara, Pearlie Taylor, Lorna Doone, Ashley Littlefield, Monika Pi, Alison Deas, Carla Sonheim, Nicole Bruce, Brenda Keith, Louise berner-holmberg, Tellis, Pamela Hart, Kim Walker, Jessica Beckstrom, Franklin Jackson, Christina Levine, Curtis Morrow, jacki rust, Sarah Caputo, Freda Davis, cdixon06, Hollis Turner, Laura Pereira, Danni Cerezo, Cooky Goldblatt, Claudia Bell, Gwen Ruff, Teri L Lewis, Emily Hegeman Cavanagh, Judith Bergeron, Suzette Renwick, Beverly Grant, Kathleen Turner, Linda B. Smith, Joy Peters, Jea Delsarte, Reginald Laurent, Rita Crittenden, Michele C. Mayes, Dr. Sandra Boyce Broomes, Dr. Darlene White, Caitlin Charles, Jean Gumpper, Sade Benjamin, Eddie Santosh

Ceníme si vaší podpory

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.