Výzkum probíhá

Abstrakt

Transgenderoví/pohlavně odlišní lidé zažívají nesoulad mezi svou genderovou identitou a pohlavím předpokládaným při narození, což často vede k genderové dysforii. Mezinárodní studie zjistily významný nadměrný výskyt souběžného výskytu autismu a genderové diverzity/dysforie: až 22,5 % transgenderových osob má stávající diagnózu poruchy autistického spektra (Strauss et al., 2017) a až 15 % dospělých autistů uvádí transgenderovou identitu (Walsh et al., 2018). Autisté s genderovou diverzitou/dysforií (ASD+GD/D) jsou ve výzkumu i podpoře opomíjeni. Ze všech běžných souběžných stavů u poruch autistického spektra se souběžnému výskytu ASD+GD/D dostalo nejméně pozornosti v klinickém výzkumu a těch několik málo existujících studií se zaměřilo především na míru souběžného výskytu ASD a GD u mládeže. Abychom tuto mezeru zaplnili, je cílem naší studie identifikovat primární potřeby, rizika a faktory odolnosti u dospělých s ASD+GD/D a přetavit tato zjištění do informačního a podpůrného průvodce pro komunitu s ASD+GD/D, který by mohl být využíván. Náš komunitou řízený výzkumný přístup zapojuje různé mezinárodní sebeobhájce a klíčové zúčastněné strany jako výzkumné partnery do této studie dospělých s ASD+GD/D. Náš studijní tým zahrnuje spolupráci mezi Nizozemskem, Spojenými státy a Kanadou. Dva z našich řešitelů jsou sami autisté a transgender osoby, což poskytuje autenticitu žité zkušenosti, která je nedílnou součástí provádění a interpretace výzkumu s touto populací s dvojí disparitou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.