Co je to podvod s vrácením zboží?

V letošní sváteční sezóně bude mnoho prodejců v San Diegu ve střehu před jakýmikoli podvody a krádežemi, které by mohly poškodit jejich finanční výsledky. Patří sem i podvody s vracením zboží, k nimž dochází při vracení majetku, který jste nezakoupili. K podvodu s vracením zboží může dojít, když ukradnete zboží a vrátíte ho výměnou za hotovost, vrátíte zboží, které bylo zakoupeno v jiném obchodě, nebo zfalšujete účtenku, abyste oklamali majitele obchodu. Pokud jste byli obviněni z podvodu při vracení zboží, je důležité porozumět obvinění z krádeže, kterému můžete čelit, a možným důsledkům vašeho jednání.

Co je to podvod při vracení zboží?

V San Diegu je podvod při vracení zboží klasifikován jako trestný čin krádeže. Krádež, jak je definována v kalifornském trestním zákoníku v paragrafech 484(a) a 488 PC, nastává, když si bez souhlasu úmyslně vezmete majetek patřící jiné osobě. Trestný čin krádeže může být proveden různými způsoby, včetně krádeže, zpronevěry, lsti a podvodu. Krádež podvodem nastane, když:

 • vědomě a úmyslně oklamete vlastníka majetku
 • předstíráním nebo lhaním
 • s úmyslem přesvědčit ho, aby vám vydal svůj majetek.

Podvod s vrácením zboží nastane, když vrátíte zboží pod falešnou záminkou, že bylo legálně zakoupeno, ve snaze získat hotovost nebo kredit v obchodě.

Podvodu s vrácením zboží se můžete skutečně dopustit, aniž byste opustili prodejnu. V některých případech pachatelé vstoupí do obchodu, strčí zboží do kapsy a ihned jej přinesou na zákaznický servis. Mnoho obchodů nabízí kredit do obchodu výměnou za zboží vrácené bez účtenky. Získání tohoto kreditu v obchodě je trestným činem krádeže.

Jaké jsou důsledky podvodu s vrácením zboží?

V závislosti na hodnotě odcizeného majetku může být podvod s vrácením zboží v San Diegu obviněn jako přestupek nebo trestný čin. Pokud je hodnota odcizeného majetku 950 USD nebo méně, bude podvod s vrácením zboží přestupkem, za který hrozí trest odnětí svobody maximálně na 1 rok a pokuta ve výši 1 000 USD. Pokud hodnota odcizeného majetku přesáhne 950 USD, jedná se o trestný čin podvodu při vracení, za který hrozí maximální trest odnětí svobody na 3 roky a pokuta ve výši 10 000 USD.

Kromě těchto trestních sankcí vám v případě odsouzení za podvod při vracení v San Diegu hrozí také určité sociální a občanskoprávní sankce. Tyto tresty, které jsou známé jako vedlejší důsledky, nejsou spojeny s vaším konkrétním trestným činem. Místo toho existují jednoduše proto, že máte záznam v trestním rejstříku. Vedlejší důsledky odsouzení za podvod s daňovým přiznáním mohou zahrnovat:

 • Ztrátu profesních licencí;
 • nemožnost získat zaměstnání ve školství, státní správě a zdravotnictví;
 • ztížení pronájmu bytu nebo domu a
 • nemožnost účastnit se státních sociálních programů.

Jaké jsou možnosti obhajoby proti obvinění z podvodu při vracení daní?

Jestliže jste v San Diegu obviněni z podvodu při vracení daní, máte právo uplatnit jakýkoli právní argument, který vám pomůže v obhajobě. Tyto argumenty budou zpravidla uplatňovány za účelem ospravedlnění, vysvětlení nebo omluvy vašeho chování. Pokud jsou tyto obhajoby úspěšné, může být pro obžalobu obtížné dokázat svůj případ proti vám. Mezi obhajoby, které mohou být užitečné v případě podvodu při vracení peněz, patří:

 • nedostatek úmyslu;
 • nedostatek znalostí;
 • falešné obvinění a
 • záměna identity.

Advokáti pro obhajobu podvodů s vracením peněz v San Diegu

Pokud čelíte obvinění z trestného činu podvodu s vracením peněz v San Diegu, neváhejte kontaktovat advokáta. Za trestný čin podvodu s vrácením zboží hrozí značné trestní sankce, proto je důležité proti obvinění proti vám bojovat. Advokátní kancelář Vikas Bajaj, APC vám může pomoci minimalizovat následky vašeho zatčení. Důkladně prošetříme váš údajný trestný čin a budeme argumentovat jakoukoli obhajobou, která sníží obvinění proti vám. V mnoha případech se nám díky našemu agresivnímu přístupu podaří dosáhnout snížení nebo zrušení obvinění proti našim klientům. Zavolejte našim advokátům pro obhajobu podvodů při vracení peněz ze San Diega ještě dnes a domluvte si bezplatnou konzultaci. Prověříme váš případ, určíme nejlepší způsob obhajoby a vysvětlíme vám vaše zákonná práva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.